Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Stypendia dla studentów w nowej formie (bez konieczności przedkładania faktur, rachunków itp.) współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla studentów


W odpowiedzi na konkurs Nr 2/2006 ogłoszony przez Zarząd Województwa Śląskiego informujemy, że Powiat Myszkowski przystępuje do Projektu pn. "Studia bez barier - III program stypendialny Powiatu Myszkowskiego"

Regulamin przyznawania stypendiów oraz druki wniosków w sprawie przyznania stypendium studenci mogą pobierać w Starostwie Powiatowym w Myszkowie w pokoju nr 7(parter), ze strony BIP Powiatu bip.computerland.pl/powiat_myszkowski oraz strony internetowej Starostwa Powiatowego (www.powiatmyszkowski.hg.pl).

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do końca sierpnia br. w Starostwie (pok. nr 7).

Do ubiegania się o przyznanie stypendium mają prawo studenci spełniający następujące kryteria:
1. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej
2. posiadają stałe zameldowanie na obszarach zmarginalizowanych Powiatu Myszkowskiego
3. pobierają naukę w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych, zaocznych i eksternistycznych

Pierwszeństwo w przyznaniu stypendium będą mieli w kolejności:
1. studenci o najniższych dochodach, tj. do 316 zł netto na członka rodziny
2. studenci do 26 roku życia
3. studenci nie posiadający tytułu inżyniera, magistra lub licencjat.

Stypendium w wysokości 150 zł miesięcznie, będzie przekazywane w formie finansowej na konto wskazane przez studenta, nie dłużej niż przez 5 miesięcy.

Bliższych informacji można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Myszkowie w pok. 7, pod nr tel. (034) 315 - 91 - 74 w godzinach od 8ºº do 15ºº oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego pod adresem www.powiatmyszkowski.hg.pl

Powiat Myszkowski będzie współfinansował ze środków Budżetu Powiatu Myszkowskiego stypendia dla studentów w wysokości 20% do każdego studenta, czyli 30 zł miesięcznie oraz pokrywa wszystkie koszty związane z realizacją wniosków.
Stypendia zostaną przyznane pod warunkiem uzyskania przez Powiat Myszkowski środków finansowych na ten cel.
Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.

09

SIE

2006

32298

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.