Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 21 września 2006 roku
w sprawie : zwołania LIII sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)
p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 29 września 2006 roku o godz. 10 00 LIII sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali narad Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6 ( parter ) z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
3.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Informacja Dyrektora PUP na temat stanu bezrobocia na terenie powiatu Myszkowskiego za I półrocze 2006 roku z uwzględnieniem stosowanych form wsparcia i wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
6.Omówienie informacji i ocena przebiegu realizacji budżetu za I półrocze 2006 roku
7.Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2006
8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia przeznaczenia wolnych środków finansowych uzyskanych na koniec roku 2005 i zmian w wieloletnim planie inwestycyjnym Powiatu Myszkowskiego.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2006 rok z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/279/2006 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizacje tych zadań w 2006 roku.
11.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów
12.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów
13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków pracy i płacy Powiatowego Rzecznika Konsumentów
14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI83/2000 Rady Powiatu w Myszkowie z 10 lipca 2000 roku w sprawie określenia obowiązkowego, tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 "Karty Nauczyciela" oraz nauczycieli przedmiotów o rożnym wymiarze godzin
16.Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
17.Wnioski i oświadczenia radnych.
18.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu
Zbigniew Bernacki

27

WRZ

2006

98712

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.