Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

PROTEST. List do Marszałka Czarskiego

Częstochowa, 22 września 2006 r.


Szanowny Pan
Michał Czarski
Marszałek Województwa Śląskiego

Pragniemy wyrazić swoje niezadowolenie ze sposobu, w jaki potraktowano subregion północny województwa śląskiego (powiaty częstochowskie: ziemski i grodzki, powiat myszkowski i powiat kłobucki) przy wyborze zadań kluczowych województwa. Przedłożona przez podregion północny lista zadań, dla nas kluczowych, przygotowana była według priorytetów i szacunkowych nakładów na nie określonych w projekcie RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (wersja trzecia) z dnia 6 czerwca 2006 roku. Lista ta została opracowana i zaakceptowana przez wszystkich starostów naszego subregionu, tzn. przez starostę powiatu myszkowskiego p. Ryszarda Chachulskiego, starostę kłobuckiego p. Krzysztofa Nowaka, starostę częstochowskiego p. Mieczysława Chudzika oraz przez prezydenta miasta Częstochowa Tadeusza Wronę. Podpisali ją także: burmistrz Kłobucka p. Zbigniew Krystek i burmistrza Myszkowa p. Leon Okraska. Ponadto przed ostatecznym złożeniem lista wspólnych dla kilku powiatów inwestycji była omawiana także w Wydziale Programowania Rozwoju i Funduszy Unijnych Urzędu Marszałkowskiego. Zadania nasze zostały ocenione jako bardzo dobrze przemyślane i zgodne ze strategią województwa. Mimo to na liście zadań kluczowych nie znalazły się.
Niezrozumiały dla nas jest fakt, że całość środków przewidzianych na zadania kluczowe w priorytecie Transport została przeznaczona na inwestycje drogowe realizowane wyłącznie w podregionach śląskim centralnym i rybnicko-jastrzębskim. Odrzucono natomiast wspólny wniosek powiatów: myszkowskiego, częstochowskiego ziemskiego i częstochowskiego grodzkiego dotyczący modernizacji i przebudowy sieci dróg subregionu częstochowskiego, w tym trasy łączącej tereny strefy aktywności gospodarczej na terenie miasta Częstochowy z drogami krajowymi nr 1 i nr 46 oraz z drogami wojewódzkimi nr 791 i 793. Podobnie rzecz się ma w priorytecie Turystyka. Tu na liście zadań kluczowych znalazły się jedynie zadanie realizowane tylko przez podregion bielsko-bialski. Nie został natomiast zaakceptowany wspólny wniosek powiatu myszkowskiego, powiatu częstochowskiego i miasta Myszków przewidujący rozwój infrastruktury okołoturystycznej z wykorzystaniem istniejących już szlaków turystycznych Myszków - Żarki - Kotowice - Mirów - Niegowa - Gorzków - Złoty Potok - Siedlec - Zrębice - Przymiłowice - Turów - Olsztyn.
Takie rozwiązania są bardzo krzywdzące dla naszego subregionu. Zwłaszcza, że w projekcie RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013 (wersja czwarta) z dnia 19 września 2006 roku na stronie 18 ocenia się atrakcyjność turystyczną Jury Krakowsko - Częstochowskiej na równi z Beskidami, a takim przyjęciem zadań kluczowych nie zapewnia się zrównoważonego jej rozwoju.
Mimo naszych usilnych starań do dnia dzisiejszego nie uzyskaliśmy odpowiedzi z Urzędu Marszałkowskiego, czy w kwocie, jaka została do dyspozycji subregionom na zadania kluczowe, będzie zachowany podział na wszystkie priorytety, czy też (ze względu na fakt, że na liście zadań kluczowych przyjętej przez Zarząd Województwa zadania w priorytecie Transport i Turystyka wyczerpują praktycznie możliwe dofinansowanie), priorytety te będą w subregionach wyłączone. W tej sytuacji uprzejmie prosimy Pana Marszałka o uzupełnienie obecnej listy zadań kluczowych województwa śląskiego o wcześniej ustalone wnioski subregionu częstochowskiego. Uważamy bowiem, że to właśnie samorządy powiatowe i gminne wiedzą najlepiej, jakie inwestycje są dla ich regionu inwestycjami kluczowymi.

Do wiadomości:
P. Grażyna Gęsicka - Minister Rozwoju Regionalnego

27

WRZ

2006

26943

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.