Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

PROTEST. List do Marszałka Czarskiego

Częstochowa, 22 września 2006 r.


Szanowny Pan
Michał Czarski
Marszałek Województwa Śląskiego

Pragniemy wyrazić swoje niezadowolenie ze sposobu, w jaki potraktowano subregion północny województwa śląskiego (powiaty częstochowskie: ziemski i grodzki, powiat myszkowski i powiat kłobucki) przy wyborze zadań kluczowych województwa. Przedłożona przez podregion północny lista zadań, dla nas kluczowych, przygotowana była według priorytetów i szacunkowych nakładów na nie określonych w projekcie RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (wersja trzecia) z dnia 6 czerwca 2006 roku. Lista ta została opracowana i zaakceptowana przez wszystkich starostów naszego subregionu, tzn. przez starostę powiatu myszkowskiego p. Ryszarda Chachulskiego, starostę kłobuckiego p. Krzysztofa Nowaka, starostę częstochowskiego p. Mieczysława Chudzika oraz przez prezydenta miasta Częstochowa Tadeusza Wronę. Podpisali ją także: burmistrz Kłobucka p. Zbigniew Krystek i burmistrza Myszkowa p. Leon Okraska. Ponadto przed ostatecznym złożeniem lista wspólnych dla kilku powiatów inwestycji była omawiana także w Wydziale Programowania Rozwoju i Funduszy Unijnych Urzędu Marszałkowskiego. Zadania nasze zostały ocenione jako bardzo dobrze przemyślane i zgodne ze strategią województwa. Mimo to na liście zadań kluczowych nie znalazły się.
Niezrozumiały dla nas jest fakt, że całość środków przewidzianych na zadania kluczowe w priorytecie Transport została przeznaczona na inwestycje drogowe realizowane wyłącznie w podregionach śląskim centralnym i rybnicko-jastrzębskim. Odrzucono natomiast wspólny wniosek powiatów: myszkowskiego, częstochowskiego ziemskiego i częstochowskiego grodzkiego dotyczący modernizacji i przebudowy sieci dróg subregionu częstochowskiego, w tym trasy łączącej tereny strefy aktywności gospodarczej na terenie miasta Częstochowy z drogami krajowymi nr 1 i nr 46 oraz z drogami wojewódzkimi nr 791 i 793. Podobnie rzecz się ma w priorytecie Turystyka. Tu na liście zadań kluczowych znalazły się jedynie zadanie realizowane tylko przez podregion bielsko-bialski. Nie został natomiast zaakceptowany wspólny wniosek powiatu myszkowskiego, powiatu częstochowskiego i miasta Myszków przewidujący rozwój infrastruktury okołoturystycznej z wykorzystaniem istniejących już szlaków turystycznych Myszków - Żarki - Kotowice - Mirów - Niegowa - Gorzków - Złoty Potok - Siedlec - Zrębice - Przymiłowice - Turów - Olsztyn.
Takie rozwiązania są bardzo krzywdzące dla naszego subregionu. Zwłaszcza, że w projekcie RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013 (wersja czwarta) z dnia 19 września 2006 roku na stronie 18 ocenia się atrakcyjność turystyczną Jury Krakowsko - Częstochowskiej na równi z Beskidami, a takim przyjęciem zadań kluczowych nie zapewnia się zrównoważonego jej rozwoju.
Mimo naszych usilnych starań do dnia dzisiejszego nie uzyskaliśmy odpowiedzi z Urzędu Marszałkowskiego, czy w kwocie, jaka została do dyspozycji subregionom na zadania kluczowe, będzie zachowany podział na wszystkie priorytety, czy też (ze względu na fakt, że na liście zadań kluczowych przyjętej przez Zarząd Województwa zadania w priorytecie Transport i Turystyka wyczerpują praktycznie możliwe dofinansowanie), priorytety te będą w subregionach wyłączone. W tej sytuacji uprzejmie prosimy Pana Marszałka o uzupełnienie obecnej listy zadań kluczowych województwa śląskiego o wcześniej ustalone wnioski subregionu częstochowskiego. Uważamy bowiem, że to właśnie samorządy powiatowe i gminne wiedzą najlepiej, jakie inwestycje są dla ich regionu inwestycjami kluczowymi.

Do wiadomości:
P. Grażyna Gęsicka - Minister Rozwoju Regionalnego
Autor:  pr
27
WRZ
2006
27021
razy
czytano

3977/4210

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski