Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Sprawozdanie Przewodniczącego z prac Zarządu Powiatu za okres 2002 - 2006

Zarząd Powiatu w Myszkowie w okresie 2002 - 2006 r. odbył 118 posiedzeń.


fot. Andrzej Kozłowski
Starosta Ryszard Chachulski

W okresie sprawozdawczym podjął 456 uchwał, z tego:
Wykonanie budżetu powiatu - 216
Oświadczenia woli, upoważnienia, pełnomocnictwa członków zarządu i kierowników jednostek powiatowych - 14
Gospodarowanie mieniem - 108
Sprawy inne zastrzeżone ustawami do kompetencji Zarządu Powiatu-7
Oświata - 60
Drogi publiczne - 10
Zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek powiatowych - 8
Ochrona środowiska - 8
Sprawy organizacyjne jednostek powiatowych - 10
Stypendia z EFS - 12
Zdrowie - 2
Realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - 1

Organ nadzoru i Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach badając zgodność podjętych przez Zarząd Uchwał w ani jednym przypadku nie stwierdziła naruszenia przepisów prawa przy ich podejmowaniu.

Ponadto Zarząd podejmował szereg stanowisk, rozpatrywał wnioski jednostek organizacyjnych oraz zainteresowanych osób prawnych i fizycznych kierowanych do Zarządu.
W posiedzeniach Zarządu dotyczących funkcjonowania jednostek organizacyjnych uczestniczyli kierownicy tych jednostek.

Szczegółowe sprawozdania z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady Powiatu przedstawiałem Wysokiej Radzie na każdej sesji, co umożliwiło Radnym II kadencji Rady Powiatu na bieżąco śledzić i kontrolować pracę Zarządu.


fot. Andrzej Kozłowski
Starosta Ryszard Chachulski

Chciałbym w tym miejscu nadmienić, że okres II kadencji to okres wytężonej pracy zwišzanej z pojawieniem się nowych możliwości pozyskiwania środków na finansowanie wyznaczonych inwestycji, przede wszystkim z funduszy unijnych i tak:
- na prace modernizacyjne na drodze powiatowej ul. Słowackiego - Nowa Wieś w Myszkowie Powiat pozyskał blisko 7,8 mln zł

- dzięki staraniom Zarządu na modernizacje dróg powiatowych pozyskaliśmy środki pozabudżetowe m.in. z Ministerstwa Finansów, Zarządu Województwa Śląskiego, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Programu SAPARD oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 16,5 mln zł

- również z własnego budżetu przeznaczamy rocznie ok. 1,2 mln zł na bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych,

- na bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich wydano ponad 7,5 mln zł

- środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowane w ramach trzech własnych programów stypendialnych "Studia bez barier" dla studentów i "Równy start" dla uczniów pozwoliły na wypłacenie stypendiów na sumę: 1.947.268,00 zł dla uczniów i 1.090.050,00 zł dla studentów.

Powiat wydał:
- blisko 2 mln zł na pomoc w zakresie rehabilitacji społecznej dofinansowując turnusy rehabilitacyjne, imprezy sportowe, kulturalne, rekreacyjne i turystyczne dla osób niepełnosprawnych oraz zakupując sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty ortopedyczne,
- blisko 150 tys. zł na utworzone w 2005 r. Warsztaty Terapii Zajęciowej,
- ponad 450 tys. zł na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka,
- ponad 650 tys. zł dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze na usamodzielnienie się,
- oraz blisko 9 mln zł na Dom Pomocy Społecznej w Poraju.

Mimo, że opieka zdrowotna powinna być finansowana z budżetu państwa, Powiat przeznaczył na niš w okresie II kadencji łącznie 3.761.000,00 zł. Zakupiono również m.in. aparat rtg, aparat do znieczuleń, stół operacyjny, kolonoskop video, duodenoskop video, aparat usg z dopplerem, artroskop za kwotę ponad 950 tys. zł, z czego 750 tys. pozyskano z Unii Europejskiej.

Ponad 450 tys. zł przeznaczono z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Myszkowie na szereg inicjatyw zmierzających do ochrony środowiska naturalnego, w tym m.in. na regulacje rowów wzdłuż dróg powiatowych, na zakup systemu selektywnego alarmowania dla straży pożarnej.

W latach 2002 - 2006 na programy rynku pracy pozyskano środki unijne o łącznej wartości 9.621 tys. zł.

Przeprowadzono także informatyzację zasobu geodezyjnego i kartograficznego, którego całkowity koszt wyniósł 6 mln. zł, z czego 1 mln zł pozyskano z Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. W latach 2003 - 2005 kosztem 300 tys. zł wykonano pomiar 32 km dróg powiatowych.

Podsumowując ze środków pozabudżetowych, głównie ze środków unijnych pozyskaliśmy w okresie II kadencji blisko 20 mln. zł.
Są to wymierne korzyści jakie nasz powiat osiągnął po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Powiat kończy kadencję 2002 - 2006 bez zobowiązań finansowych, z nadwyżką budżetową, z zabezpieczeniem finansowym rozpoczętych inwestycji.
Autor:  pr
29
PAŹ
2006
66216
razy
czytano

3983/4238

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski