Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Komisja Rewizyjna RP w latach 2002 - 2006

Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej w kadencji 2002 - 2006 odbyło się 9 grudnia 2002 roku.

Do 27 czerwca 2003 roku Przewodniczącym komisji był Pan Jan Nędza. Od 11 września 2003 roku do 30 września 2004 roku - Sławomir Zalega, od 30 września 2004 roku do 30 maja 2006 roku - Mariusz Trepka, a od 30 maja 2006 roku do chwili obecnej - Marian Szmukier .

Skład komisji na koniec kadencji przedstawia się następująco:

Marian Szmukier - Przewodniczący
Włodzimierz Rebane
Sławomir Zalega
Krzysztof Czyż
Anna Foltyn

Komisja od 2002 do chwili obecnej odbyła 51 posiedzeń, przy czym:

w 2002 - 1
w 2003 - 12
w 2004 - 12
w 2005 - 13
w 2006 - 13

W okresie kadencji Komisja Rewizyjna wykonywała zadania wynikające z art. 16 ustawy o samorządzie powiatowym wnosząc swoje uwagi do opracowanego budżetu, a następnie w każdym roku dokonywano kontroli jego realizacji i na tej podstawie wydawano opinię dotycząca prawidłowości wykonania budżetu.
Należy stwierdzić, że w okresie kadencji nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji budżetu, co potwierdzały również opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Sprawy finansowe były również omawiane na posiedzeniach wspólnych z Komisją Budżetowo - Finansową. Komisja w okresie kadencji odbyła aż 37 takich posiedzeń.
Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w SP ZOZ w Myszkowie, kontrolę wydatków inwestycyjnych dot. 3 dróg powiatowych, kontrolę umów dzierżawy mienia Powiatu i Skarbu Państwa. W ww. sprawach po dokonaniu szczegółowej analizy dokumentacji komisja opracowała wnioski pokontrolne.
W minionym okresie komisja rozpatrzyła również 6 skarg mieszkańców powiatu. We wszystkich przypadkach stwierdzono, że zarzuty w nich zawarte nie znalazły potwierdzenia i uznane zostały za bezzasadne.

29

PAŹ

2006

61978

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.