Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data doPowiat Myszkowski zajął V miejsce w kraju, wśród powiatów ziemskich, w rankingu tygodnika "Wspólnota", w kategorii: "Wydatki majątkowe ze środków zagranicznych jako procent wydatków majątkowych ogółem" za 2005 rok.
Niewątpliwie do osiągnięcia tak dobrych wyników przyczyniły się realizowane, w tym okresie inwestycje drogowe, w służbę zdrowia, edukację i rynek pracy na terenie powiatu myszkowskiego.
Powiat Myszkowski jest jedynym powiatem z województwa śląskiego, który osiągnął tak wysoką pozycję, w tego rodzaju rankingach.
Wyniki rankingów wraz z komentarzem zostały opublikowane w 1 numerze "Wspólnoty" z dnia 7 stycznia 2007 roku.

Warto w tym miejscu przypomnieć najważniejsze inwestycje, które powiat realizował w minionych latach.

Inwestycje drogowe

SAPARD
Przy wykorzystaniu przedakcesyjnych środków finansowych Unii Europejskiej z Programu SAPARD zmodernizowano ponad 10 km dróg powiatowych. Zostały przebudowane następujące drogi powiatowe:
DP nr S 3801 Postęp - Osiek dł. 1,535 km
DP nr S 3805 Masłońskie - Ostrów - Przybynów dł. 5,325 km
DP nr S 3809 Przybynów - Wysoka Lelowska dł. 1,369 km
DP nr s 3802 Lgota Górna - Gliniana Góra dł. 1,693 km
Inwestycje zostały zrealizowane w latach 2003 - 2004, a zakres robót obejmował: poszerzenie jezdni, wykonanie nowej nawierzchni oraz odwodnienia odcinków dróg.
Ogółem poniesione nakłady na realizację tej inwestycji wyniosły blisko 2.300.000 zł, z czego 1.140.495,30 zł - środki pozyskane przez powiat myszkowski z Programu SAPARD, a 1.147.049,48 zł - środki własne powiatu.


fot. Andrzej Kozłowski
Zmodernizowany odcinek drogi Masłońskie - Ostrów - Przybynów

ZPORR
Przy wykorzystaniu środków finansowych Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu ZPORR Działanie 3.1 Obszary wiejskie, zmodernizowano 20 km dróg powiatowych, tj.:
DP nr S 3802 Osiek - Pustkowie Lgockie 2,631 km
DP nr S 1014 Gorzków - Postaszowice - Niegowa 6,100 km
DP nr S 1012 Poraj - Gęzyn - Koziegłowy 10,955 km
Inwestycje zostały zrealizowane w latach 2005 - 2006, a zakres robót obejmował: poszerzenie jezdni, wykonanie nowej nawierzchni oraz odwodnienia odcinków dróg.
Ogółem poniesione nakłady na realizację tej inwestycji wyniosły: blisko 5,5 mln zł, i zostały sfinansowane ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez powiat myszkowski, z budżetu państwa oraz ze środków własnych powiatu.


fot. Andrzej Kozłowski
Zmodernizowany odcinek drogi Gorzków - Postaszowice - Niegowa

Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu ZPORR współfinansowana jest również aktualnie realizowana inwestycja z Działania 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, tj. modernizacja ul. Słowackiego w Myszkowie. Projekt realizowany wspólnie z Miastem Myszków i polega na przebudowie istniejącej nawierzchni z poszerzeniem do 6,0 m, budowie chodników, wjazdów na posesje, budowie kanalizacji deszczowej dla potrzeb drogi powiatowej, a głównie dla potrzeb odprowadzania wód ze znacznej części terenu Miasta Myszkowa oraz wykonaniem kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i separatorami.


fot. Andrzej Kozłowski
ul. Słowackiego w Myszkowie przed remontem

Ochrona zdrowia

Ze środków unijnych wyposażono Szpital Powiatowy w niezbędny sprzęt. Zwiększono dostępność mieszkańcom powiatu myszkowskiego do badań profilaktycznych, diagnostyki, w tym chorób nowotworowych, co pozwoli na przeprowadzanie niezbędnych operacji z mniejszym ryzykiem powikłań.
Był to projekt zrealizowany przez SP ZOZ w Myszkowie, który w 2004 roku złożył wniosek do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia o dofinansowanie projektu: Wyposażenie bloku operacyjnego i zakup sprzętu do diagnostyki dla Szpitala Powiatowego w Myszkowie.
W czerwcu 2006 roku zakończono jego realizację. Całkowity koszt projektu wyniósł 959.502.19 zł, z czego: 75% (719.626.64 zł) pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 10% (95.950.22 zł) ze środków budżetu państwa, a 15% (143.925.33 zł) ze środków budżetu powiatu myszkowskiego.
Za pieniądze te zakupiono nowoczesny sprzęt medyczny i diagnostyczny dla naszego szpitala. SP ZOZ zakupił: aparat rtg, aparat do znieczuleń, stół operacyjny wielopozycyjny, kolonoskop video, duodenoskop video, aparat usg z dopplerem, artroskop, kardiotokogram.
Dzięki temu podniósł się standard oraz dostępność usług medycznych świadczonych dla wszystkich mieszkańców powiatu myszkowskiego.

Rynek pracy

Do środków unijnych należy ponadto doliczyć środki pozyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie, na realizację programów aktywizujących osoby bezrobotne na rynku pracy: "Młody, aktywny - zatrudniony", "Nie jesteś sam", "Motywacja", "Wsparcie", "Lepsza przyszłość", "Pierwszy, właściwy krok", "Razem łatwiej".

Stypendiadla uczniów i studentów

Wspieraliśmy poprzez stypendia uczniów i studentów z terenu powiatu, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Stypendia były współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowane w ramach własnych programów stypendialnych "Studia bez barier" dla studentów oraz "Równy start" dla uczniów.
W dwóch pierwszych programach z naszego wsparcia skorzystało 944 uczniów, którym wypłacone zostały stypendia za sumę 1. 049.563.57 zł.
Z naszej pomocy uzyskało również wsparcie 646 studentów, którym wypłaciliśmy łącznie 769.800 zł.
W ramach III programu stypendialnego w dniach 21 - 28 grudnia br. zostały wypłacone stypendia dla uczniów i studentów z terenu Powiatu zakwalifikowanym do przyznania stypendium w roku szkolnym 2006/2007, na wypłatę których pozyskano ponad 650.000 zł.
Do ubiegania się o przyznanie stypendium mieli prawo uczniowie i studenci, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach objętych Projektem oraz posiadają stałe zameldowanie na obszarze wiejskim, a ponadto w przypadku studentów pobierają naukę w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych, zaocznych i eksternistycznych.

17

STY

2007

78573

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.