Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Na ostatniej w minionym roku sesji, Rada Powiatu zatwierdziła Roczny Program Współpracy Powiatu Myszkowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007.

Rada Powiatu w Myszkowie na podstawie potrzeb samorządu określonych w Strategii Rozwoju Powiatu Myszkowskiego na lata 2001 - 2015, a także na podstawie dotychczasowego przebiegu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ustaliła zadania priorytetowe, których realizacja w roku 2007 jest najpilniejsza.

W zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości i rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej, tj. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: promowanie inicjatyw kulturalnych jako czynnika budowy tożsamości lokalnej i regionalnej poprzez realizację przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych, wspieranie inicjatyw artystycznych i kulturalnych wynikających z zadań statutowych organizacji pozarządowych.

W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: promowanie zdrowego trybu życia i osiągnięć w dziedzinie wychowania fizycznego i sportu, organizacja innych form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców powiatu myszkowskiego.

W zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży: wspieranie inicjatyw mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

W zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych: przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych.

W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego: prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej.

W zakresie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy: udzielanie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego pomocy organizacyjnej i merytorycznej, prowadzenie na podstawie złożonych ankiet (tj. kart informacyjnych ) wykazu podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, promocja działań organizacji pozarządowych powiatu na stronach internetowych Starostwa, wspieranie wszelkich działań, których celem jest pozyskanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy, środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych.

02

STY

2007

41338

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.