Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

II sesja Rady Powiatu w najbliższą środę

P o s t a n o w i e n i e
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 29 listopada 2006 roku
w sprawie : zwołania II sesji Rady Powiatu w Myszkowie
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)
p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 6 grudnia 2006 roku o godz. 11.00 II sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali narad Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6 ( parter ) z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu w Myszkowie.

5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu

6. Wybór Wicestarosty.

7. Wybór pozostałych członków Zarządu Powiatu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Myszkowskiego.

9. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Myszkowie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu w Myszkowie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2006 ze środków unijnych w ramach programu Socrates Comenius

12. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2006 części oświatowej subwencji ogólnej

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/279/2006 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 31.03.2006 roku w sprawie okreslenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2006 roku.

14. Wnioski i oświadczenia radnych.

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

16. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Myszkowie

Janusz JAKUBIEC

01

GRU

2006

67737

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.