Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Projekt dla osób z dysfunkcją wzroku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie informuje, iż Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach realizuje projekt Centrum Promocji i Kariery Zawodowej Osób z Dysfunkcją Wzroku.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
Priorytetu 1 "Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej" Działania 1.4 "Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" Schematu a) Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy.
Centrum Promocji i Kariery Zawodowej Osób z Dysfunkcją Wzroku powstałe w styczniu 2006 r. w Laskach przy działającym już od ponad 90. lat Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi. Jest realizacją nowego projektu Działu ds. Absolwentów, odpowiedzialnego za tę statutową działalność Towarzystwa, która obejmuje rehabilitację społeczną i zawodową oraz zatrudnienie osób z wadami wzroku. Dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stało się możliwe wzmocnienie i rozszerzenie dotychczas udzielanego wsparcia dla osób niewidomych i słabo widzących z terenu całego kraju, poszukujących pracy.
Centrum zapewnia:
- fachowe poradnictwo zawodowe, psychologiczne, społeczne i prawne;
- rehabilitację zawodową osób nowo ociemniałych,
- pomoc w odnalezieniu się na otwartym rynku pracy i budowaniu własnej kariery zawodowej.
Centrum nieodpłatnie oferuje:
- pomoc w wyborze zawodu, kierunku szkolenia lub kształcenia zawodowego i zmiany zawodu,
- pomoc w pokonywaniu barier psychologicznych uniemożliwiających lub utrudniających podjęcie pracy,
- instrukcje postępowania w sprawach urzędowych i pomoc w redagowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej.
Usługi doradcze świadczone są również w miejscu zamieszkania osoby z dysfunkcją wzroku.

Kontakt do Centrum
Biuro Centrum - czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00 (w zależności od potrzeb dyżur także w sobotę) - mieści się w siedzibie Działu Absolwentów w Laskach, ul. Brzozowa 75; tel. 022 75 22 225 , fax: 022 75 23 360

Adres do korespondencji:
Biuro Centrum Promocji i Kariery Zawodowej Osób z Dysfunkcją Wzroku
ul. Brzozowa 75, Laski, 05 - 080 Izabelin

e - mail: biuro@promocjaikariera.pl
www.promocjaikariera.pl

09

LUT

2007

36314

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.