Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

W okresie od 5 lutego 2007r do 27 lutego 2007r przeprowadzony zostanie na terenie Powiatu Myszkowskiego pobór mężczyzn.


fot. Andrzej Kozłowski
Pobór odbywał się będzie na parterze w budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6, od godz. 8.00 - 15.00.

Obowiązkowi zgłoszenia się do Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Myszkowskiego w terminach określonych na wezwaniach do poboru podlegają mężczyźni:
1. urodzeni w 1988 roku,
2. urodzeni w latach 1983 - 1987, którzy dotąd nie stawili się do poboru.
Ponadto wzywa się także:
poborowych urodzonych w 1987 roku, którzy:
- zostali uznani ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do odbycia zasadniczej służby wojskowej, jeśli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem poboru,
- złożyli wnioski o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do poboru wzywa się także kobiety:
- posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, urodzone w latach 1979 - 1989 r, które w roku szkolnym 2006/2007 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych,
- posiadające zgodę rektora wyższej szkoły morskiej na odbywanie zajęć wojskowych w tej szkole, jeżeli wystąpią z wnioskiem o skierowanie ich do powiatowej komisji lekarskiej.

Poborowi zgłaszający się do Powiatowej Komisji Poborowej obowiązani są przedstawić:
- potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych,
- fotografię o wym. 3cm na 4 cm ( bez nakrycia głowy ),
- dokument stwierdzający wykształcenie lub pobieranie nauki,
- dowód osobisty lub paszport,
- książeczkę wojskową jeśli poborowy stawał do poboru,
- posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 - tu miesięcy.

02

LUT

2007

52644

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.