Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 22 marca 2007 roku
w sprawie : zwołania VI sesji Rady Powiatu w Myszkowie


Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)
p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 30 marca 2007 roku o godz. 10 00 VI sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6 ( parter ) z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków

6. Prezentacja publikacji pt: "Region częstochowski", obejmującej argumenty na rzecz województwa częstochowskiego.

7. Sytuacja sanitarno - epidemiologiczna na terenie powiatu myszkowskiego za rok 2006.

8. Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2006 rok

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Myszkowie za rok 2006.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Żarkach.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/305/2006 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2006/2007 na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Myszkowski.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2007r.

13. Uchwała w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2007

14. Uchwała w sprawie dofinansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej

15. Wnioski i oświadczenia radnych.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17. Zamknięcie obrad sesji

28

MAR

2007

54743

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.