Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Ponad 600 tegorocznych maturzystów na start

W Powiecie Myszkowskim, podobnie jak w całym kraju młodzież dziś przystępuje do egzaminu maturalnego.

To już kolejny rok, kiedy maturę zdaje się na podstawie nowych zasad.
Nowa matura rozpoczyna się 4 maja od egzaminu z języka polskiego.
Maturzyści zdają także obowiązkowo język obcy i wybrany przedmiot (lub przedmioty - maksymalnie trzy).
Egzaminy pisemne są przygotowane, przeprowadzane i sprawdzane przez egzaminatorów z okręgowych komisji egzaminacyjnych.
W sumie na terenie Powiatu do egzaminu maturalnego przystępuje ok. 600 uczniów, a dokładne dane znane będą już po zakończeniu egzaminów.

Pisemne egzaminy maturalne z danego przedmiotu na poziomie podstawowym i rozszerzonym rozpoczynają się równocześnie.
W jednym dniu zaplanowano egzaminy z dwóch przedmiotów, takie rozwiązanie stosowane jest przy maturze w innych krajach europejskich, przy egzaminach organizowanych przez wyższe uczelnie (np. akademie medyczne). Dotychczas (w latach 2005, 2006) absolwent zdający egzamin na poziomie rozszerzonym musiał pisać zarówno arkusz podstawowy, jak i rozszerzony, co w zasadzie odpowiadało obciążeniu dwoma egzaminami w ciągu jednego dnia. Przy ustalaniu harmonogramu stosowano następujące zasady:
a) egzaminy z przedmiotów zdawanych obowiązkowo przez danego maturzystę (język polski, język obcy nowożytny i przedmiot wybrany) organizowane są w różnych dniach,
b) pierwszy egzamin w danym dniu rozpoczyna się o godzinie 9.00, drugi o 14.00,
c) po południu organizowane są egzaminy zdawane przez małą grupę absolwentów,
d) przedmioty zdawane w jednym dniu są tak dobierane, by zminimalizować liczbę sytuacji, w których maturzysta będzie zdawał w jednym dniu dwa przedmioty; przy układaniu harmonogramu wykorzystano dane z maja 2006.

W tym samym terminie, o tej samej godzinie odbywać się będą egzaminy, których nie może zdawać ten sam maturzysta. Dotyczy to np. egzaminu maturalnego z języka angielskiego i egzaminu z języka angielskiego dla absolwentów klas dwujęzycznych.

W pierwszych dwóch dniach przeprowadzane są egzaminy maturalne z języka polskiego (zdawanego przez wszystkich) i języka angielskiego (zdawanego przez ponad 75% populacji). Dni, w których odbywa się część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego i z przedmiotu obowiązkowego, do którego przystępuje największa liczba absolwentów w danej szkole, są w tych szkołach dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Egzaminy pisemne z wybranych przedmiotów w danym języku obcym zdawane są przez bardzo małą grupę absolwentów (kilkadziesiąt osób w skali kraju) z kilkunastu szkół w Polsce prowadzących klasy dwujęzyczne. Szczegółowy harmonogram zostanie ogłoszony w styczniu 2007, po uzyskaniu danych o zdających te egzaminy.

HARMONOGRAM MATUR

Część pisemna egzaminu maturalnego

4 maja, piątek
godz. 9.00 - język polski

7 maja, poniedziałek
godz. 9.00 - język angielski, język angielski w klasach dwujęzycznych

8 maja, wtorek
godz. 9.00 - wiedza o społeczeństwie
godz. 14.00 - historia sztuki

9 maja, środa
godz. 9.00 - język niemiecki i język niemiecki w klasach dwujęzycznych
godz. 14.00 - język włoski

10 maja, czwartek
godz. 9.00 - geografia
godz. 14.00 - historia muzyki

11 maja, piątek
godz. 9.00 - biologia

14 maja, poniedziałek
godz. 9.00 - matematyka
godz. 14.00 - wiedza o tańcu

15 maja, wtorek
godz. 9.00 - język rosyjski
godz. 14.00 - język hiszpański i język hiszpański w klasach dwujęzycznych

16 maja, środa
godz. 9.00 - chemia
godz. 14.00 - termin zarezerwowany

17 maja, czwartek
godz. 9.00 - historia
godz. 14.00 - termin zarezerwowany

18 maja, piątek
godz. 9.00 - fizyka i astronomia

21 maja, poniedziałek
godz. 9.00 - język francuski i język francuski w klasach dwujęzycznych
godz. 14.00 - język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, język szwedzki, język portugalski, język słowacki

22 maja, wtorek
godz. 9.00 - informatyka
godz. 14.00 - termin zarezerwowany

23 maja, środa
godz. 9.00 - języki mniejszości narodowych, język kaszubski

Informacja w oparciu o materiały Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

04

MAJ

2007

26028

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.