Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

XIII sesja Rady Powiatu w Myszkowie - w najbliższy piątek

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 22 listopada 2007 roku

w sprawie : zwołania XIII sesji Rady Powiatu w Myszkowie


Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 30 listopada 2007 roku o godz. 10 00 XIII sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6 (parter) z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Rozpatrzenie i ocena założeń do budżetu na 2008 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony do 3 lat w trybie bezprzetargowym terenu o pow.10 m2 wchodzącego w skład działki ozn. nr 3284/13 położonej w Myszkowie przy ul. Pułaskiego 6
8. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji zadań inwestycyjnych do realizowania w latach 2007 - 2009
9. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków gromadzonych przez jednostki budżetowe na rachunku dochodów własnych
10. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2007
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego w związku z realizacja zadań inwestycyjnych w 2007 roku
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXI/2001/2005 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 31 marca 2005 roku
13. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2007
14. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2007 ze środków unijnych w ramach programu "Uczenie się przez całe życie"
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Powiatu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Powiatu
18. Wnioski i oświadczenia radnych.
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
20. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Myszkowie

Janusz Jakubiec

28

LIS

2007

53963

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.