Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Jak informuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie, rozpoczęła się realizacja programu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych p.n. "Student II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych."
Program "STUDENT II" to program pomocy w ramach którego studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów nauki. Program jest kontynuacją realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Społecznej programu pn. "STUDENT." Dofinansowanie może obejmować w szczególności następujące koszty związane z nauką pobieraną przez Wnioskodawcę:
a) opłaty za naukę ( czesne )
b) zakwaterowania - w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
c) dojazdów,
d) związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonamentu),
e) uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej,
f) zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, w tym zakupu programów komputerowych, pamięci przenośnej USB, dysków optycznych (np. CD) oraz dyskietek,
g) wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

W ramach programu "STUDENT II" warunkiem otrzymania dofinansowania jest posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego) oraz przedłożenie dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie nauki lub kontynuowanie nauki (w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich- dokumentu potwierdzającego wszczęcie przewodu doktorskiego).

Wnioski o dofinansowanie w ramach ww. programów można pobrać w siedzibie PCPR w Myszkowie, ul. Partyzantów 21 tel. (034) 313 - 02 - 98, 315-79-08 (poniedziałek - piątek w godz. 7.30 - 15.30), gdzie również zostanie udzielona szczegółowa informacja nt. powyższego programu.

Jednocześnie informujemy, iż termin składania do Śląskiego Oddziału PFRON, 40 - 950 Katowice, Pl. Grunwaldzki 8 - 10/8 wniosków dla powyższego programu obowiązuje od dnia 01 lutego 2008 r. do dnia 28 lutego 2008 r.
Formularze wniosków dostępne są również na stronie www.pfron.org.pl (zakładka "Programy PFRON"/STUDENT II"/Procedury).

29

STY

2008

97153

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.