Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

XV sesja Rady Powiatu w Myszkowie w najbliższy czwartek

P o s t a n o w i e n i e
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 23 stycznia 2008 roku
w sprawie : zwołania XV sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)
p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 31 stycznia 2008 roku o godz. 10 00 XV sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6 ( parter ) z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2007 rok.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewody.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie nieodpłatnego użytkowania nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Myszkowie na 2008 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Myszkowie na 2008 rok.
13. Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Zamknięcie obrad sesji.

Janusz Jakubiec
Przewodniczący Rady Powiatu
w Myszkowie

28

STY

2008

98404

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.