Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 21 lutego 2008 roku
w sprawie : zwołania XVI sesji Rady Powiatu w Myszkowie
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)
p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 29 lutego 2008 roku o godz. 10 00 XVI sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6 ( parter ) z następującym porządkiem obrad :

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.

3.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.

4.Interpelacje i zapytania radnych.

5.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6.Aktualna sytuacja w służbie zdrowia. Określenie docelowego modelu funkcjonowania SP ZOZ. Koncepcja rozbudowy szpitala powiatowego.

7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myszkowski.

8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zasad przyznawania dodatku funkcyjnego, motywacyjnego, dodatków za warunki pracy, szczegółowych warunków przyznawania dodatku za wysługę lat, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości nagród w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31grudnia 2008 roku dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myszkowski.

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myszkowskiego.

10.Wnioski i oświadczenia radnych.

11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12.Zamknięcie obrad sesji.

27

LUT

2008

58972

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.