Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

Zdecydowaną większością głosów, po rozpatrzeniu i przyjęciu przedstawionego przez Starostę Myszkowskiego Mariana Wróbla sprawozdania, na piątkowej sesji Rada Powiatu udzieliła Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu Powiatu za rok 2007. Na 19 radnych obecnych podczas głosowania za udzieleniem absolutorium głosowało 14, przeciw było pięcioro radnych opozycji.


Fot. Andrzej Kozłowski
Głosowanie nad absolutorium

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych nakłada na Zarząd obowiązek przedłożenia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca następnego roku. Zarząd Powiatu w Myszkowie wypełnił nałożony nań ustawowy obowiązek i wymagane dokumenty przekazane zostały zarówno organowi stanowiącemu jak i kontrolnemu. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, jak i Komisja Rewizyjna Rady Powiatu pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu we wszystkich obszarach. Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniu 27 marca i 7 kwietnia br. dokonała oceny wykonania budżetu za 2007 r. i skierowała do Rady Powiatu wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2007 rok.
Po analizie przedłożonych przez Zarząd materiałów, RIO nie przekazała żadnych uwag co do sprawozdań, nie wykazała rozbieżności czy nieprawidłowości danych liczbowych. Również sprawozdanie opisowe spełniało w opinii RIO dyspozycje prawne co do szczegółowości. Realizacja wydatków i dochodów prowadzona była w sposób prawidłowy. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi został wykonany pod kątem dotacji i wydatków.
Budżet Powiatu na 2007 r. przyjęty został 29 stycznia 2007 r. Po stronie dochodów zaplanowano na 2007 r. kwotę 42.546.44 zł, natomiast po stronie wydatków 43.374.215 zł. W strukturze osiągniętych dochodów, dochody własne stanowiły 38,22%, subwencja ogólna 31,13% i dotacja celowe 30,63%. Po stronie wydatków 74,96% to wydatki bieżące, a 25,03% to wydatki majątkowe. Otrzymane dotacje stanowią 40,31% wszystkich dotacji oraz 12,35% dochodów ogółem.
Po głosowaniu Starosta Marian Wróbel powiedział: "W imieniu własnym i Zarządu Powiatu dziękuję za udzielenie absolutorium i okazane tym samym zaufanie. Ten Zarząd pracował i pracuje dobrze. Na bieżąco odbywają się posiedzenia, na których omawiane są wszystkie istotne dla tego organu sprawy. Zarząd zwracał pilną uwagę na dyscyplinę finansową. Przede wszystkim wykonywał należycie uchwały Wysokiej Rady i gwarantuje prawidłowość wykonywania swoich obowiązków. I tak też będzie w przyszłości".
Autor:  pr
25
KWI
2008
29492
razy
czytano

3596/4209

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski