Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

W najbliższy piątek XVIII sesja Rady Powiatu

P o s t a n o w i e n i e Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie : zwołania XVIII sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)
p o s t a n a w i a m
zwołać na dzień 25 kwietnia 2008 roku o godz. 11 00 XVIII sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6 ( parter ) z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Informacja Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Myszkowie na temat funkcjonowania placówki.
7. Informacja o stanie porządku bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Myszkowskim za okres 2007 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
9. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Myszkowie ul. Pułaskiego 70 i włączenia tej szkoły w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2008 i zmian w wieloletnim planie inwestycyjnym Powiatu Myszkowskiego .
11. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2007 rok.
11.1. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2007 rok.
11.2.Przedstawienie opinii stałych Komisji i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu o wykonaniu budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2007 rok.
11.3.Złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myszkowie oraz uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej.
11.4.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myszkowie.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
13.Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Zamknięcie obrad sesji.

23

KWI

2008

26367

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.