Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

W miniony piątek na swojej XIX Sesji zebrała się Rada Powiatu. Radni wysłuchali sprawozdania Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu, informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Myszkowskim za okres 2007 roku, sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2007 rok i sprawozdania z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Myszkowie za rok 2007.
Podjęli uchwały w następujących sprawach:
- przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myszkowskiego na lata 2008 - 2011 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2012 - 2015";
- przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Myszkowskiego na lata 2004 - 2007";
- wyrażenia zgody na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu "Czas na zmiany" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.2.;
- przyjęcia Powiatowego Programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Myszkowie za rok 2007;
- wyrażenia zgody na przyjęcie od Województwa Śląskiego zadania publicznego;
- zwiększenia planu wydatków, ustalenia źródła ich pokrycia w budżecie Powiatu Myszkowskiego i uchwalenie zadania inwestycyjnego, zmniejszenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2008, zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu Myszkowskiego i inwestycjach planowanych do realizacji w roku bieżącym;
- zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego i uchwalenia zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012";
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu Powiatu Myszkowskiego;
- ustalenia głównych kierunków działania Zarządu Powiatu w Myszkowie na lata 2008 - 2010.

01

CZE

2008

91436

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.