Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu - w najbliższy piątek

P o s t a n o w i e n i e
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 25 lipca 2008 roku
w sprawie : zwołania XXI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)
p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 1 sierpnia 2008 roku o godz. 11.00 XXI nadzwyczajną sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6 ( parter ) z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu Myszkowskiego i w inwestycjach planowanych do realizacji w roku bieżącym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Poraj prowadzenia zadań publicznych z zakresu kultury i promocji Powiatu dot. organizacji Dożynek Powiatowych.
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myszkowie w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2008 w związku z realizacją projektu systemowego "Wiem więcej i mogę więcej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Janusz Jakubiec
Przewodniczący
Rady Powiatu w Myszkowie

29

LIP

2008

54190

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.