Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie rozpoczął realizację projektu "Droga do aktywności zawodowej". Pomoże on osobom bezrobotnym, także tym chcącym prowadzić własną działalność gospodarczą. W tym roku z programu skorzysta ponad 800 bezrobotnych. Na ten cel pozyskano ponad 4,5 mln zł z funduszy unijnych.


Fot. Andrzej Kozłowski
Z nowego programu skorzysta ponad 800 bezrobotnych

Współczesny rynek pracy zmienia się w zawrotnym tempie i stawia coraz wyższe wymagania. Starostwo szuka skutecznych dróg rozwiązania problemu bezrobocia. Dzięki pozyskiwanym funduszom unijnym udało się podwoić niemal, środki przeznaczone na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Dzięki nim myszkowski PUP zaktywizował zawodowo ponad 2 tys. osób.
PUP w Myszkowie zrealizował do tej pory siedem unijnych projektów, zmierzających do przeciwdziałania bezrobociu w powiecie myszkowskim, m.in. "Młody, aktywny - zatrudniony", "Nie jesteś sam", "Motywacja", "Wsparcie", "Lepsza przyszłość", "Pierwszy, właściwy krok" i "Razem łatwiej". Programami obejmowano głównie te osoby, których problem bezrobocia jest najtrudniejszy do rozwiązania. W sumie na zwalczanie i przeciwdziałanie bezrobociu ze środków unijnych Powiat pozyskał ponad 11 mln zł.

"Powiatowy Urząd Pracy stara się korzystać ze wszystkich możliwości dających dodatkowe środki na aktywizację osób bezrobotnych, w głównej mierze ze środków unijnych, choć realizacja projektów nie jest łatwa. Urząd Pracy pisze projekty i stara się o dofinansowanie także ze środków krajowych zarówno z rezerw samorządu wojewódzkiego jak i z rezerwy ministra pracy i polityki społecznej. Dzięki dodatkowym środkom bezrobotni i pracodawcy mogą uczestniczyć w aktywizacji i korzystać z oferowanego przez nas wsparcia. Liczymy, że nasze działania podejmowane na rzecz złagodzenia skutków bezrobocia, które u nas jest jeszcze na wysokim poziomie, przyniosą zamierzone efekty i przyczynią się do zmniejszenia liczby osób dotkniętych bezrobociem" - mówi starosta myszkowski Marian Wróbel.

Korzystając z dobrych doświadczeń, obecnie realizowany jest kolejny projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pod nazwą: "Droga do aktywności zawodowej". Od marca br. trwa rekrutacja do projektu. Kierowany jest on głównie do osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie jako bezrobotne, w tym w sporej mierze do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Z programu skorzystają młodzi bezrobotni do 25 roku życia, bezrobotni długotrwale lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobotni powyżej 50 roku życia, bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia oraz ci, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia oraz bezrobotni niepełnosprawni.
Realizując ten projekt Powiatowy Urząd Pracy organizuje pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staże w miejscu pracy, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, szkolenia, doradztwo dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej. Projekt obejmuje także pomoc poprzez prace interwencyjne, w ramach tego działania przewidziano refundację podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą części poniesionych przez niego kosztów wyposażenia stanowiska pracy skierowanego na prace interwencyjne bezrobotnego. Dodatkową formą wsparcia uczestników jest sfinansowanie kosztów dojazdów.

"Mimo krótkiego okresu realizacji projektu, środki finansowe już są w dużej mierze zaangażowane i osoby bezrobotne korzystają z oferowanej im pomocy." - informuje dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Czesław Miklas.

28

LIP

2008

87342

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.