Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Podczas XX sesji Rady Powiatu, która zebrała sie na swoim posiedzeniu w dniu 27 czerwca br., przyjęto wszystkie przewidziane w porządku obrad projekty uchwał.
Na wniosek Zarządu Powiatu, z porządku sesji zdjęto dwa projekty uchwał, którymi radni zajmą się w późniejszym terminie, były to uchwały: w sprawie powierzenia Gminie Żarki wykonania dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa ciągu pieszo - rowerowego w pasie drogi powiatowej Nr 3809 S Wysoka Lelowska - Żarki oraz w sprawie powierzenia Gminie Niegowa wykonania aktualizacji dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi Nr 3806 S Moczydło - Trzebniów - Ludwinów - Gorzków.
Radni wysłuchali sprawozdania Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu, informacji o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Powiatu oraz sprawozdania Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Myszkowie z działalności "Zespołu" w roku 2007 oraz przedstawienia potrzeb w zakresie realizacji zadań oświatowych w roku 2008.
Rozpatrzono także skargę złożoną na działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Myszkowie.
Podjeto uchwały:
- w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie przy ul. Pułaskiego 6 w trybie bezprzetargowym;
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/101/2008 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 28.03.2008 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2008 roku;
- w sprawie zmian w planie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Myszkowie na rok 2008 rok;
- w sprawie inicjatywy ustanowienia sztandaru Powiatu Myszkowskiego;
- w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2008;
- w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2008 i uchwalenia zadania inwestycyjnego realizowanego na drodze wojewódzkiej;
- w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2008 rok w związku z realizacją projektu "Czas na zmiany" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.2.
- w sprawie zmian w wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu Myszkowskiego;
- w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2008;
- w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Myszkowie na miesiąc lipiec 2008 rok.

03

LIP

2008

35910

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.