Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

XXII sesja Rady Powiatu już w najbliższy piątek

P o s t a n o w i e n i e Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 21 sierpnia 2008 roku w sprawie: zwołania XXII sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)
p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 29 sierpnia 2008 roku o godz. 11.00 XXII sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6 (parter) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Informacja o stanie środowiska na terenie Powiatu Myszkowskiego w 2007 roku
7. Rozpatrzenie skargi złożonej na działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Myszkowie
8. Rozpatrzenie skargi złożonej na działalność Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu i Starostę Myszkowskiego
9. Rozpatrzenie skargi złożonej w sprawie naruszenia praworządności i nienależytego nadzoru Zarządu Powiatu i Starosty Myszkowskiego nad przestrzeganiem przepisów regulujących standardy obowiązujące przy tworzeniu i prowadzeniu strony podmiotowej BIP Powiatu Myszkowskiego
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność powiatu Myszkowskiego na rzecz nabywcy Gospodarstwa Rolnego "MACHUROWIE".
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat z Panem Andrzejem Garncarzem.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/83/2000 Rady Powiatu z dnia 10 lipca 2000 roku w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 "Karty Nauczyciela" oraz nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin
13. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 3210-S na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 1 w m. Koziegłowy do skrzyżowania z droga krajową nr 1 w m. Koziegłowy, w ciągu której leżą ul. Częstochowska i ulica Warszawska dotychczasowej kategorii drogi powiatowej, długość odcinka 2,400 km
14. Podjecie uchwały w sprawie otrzymania z budżetu Gminy Niegowa pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 3806 S Moczydło - Trzebniów - Ludwinów - Gorzków" i aktualizacji zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w latach 2008 - 2010
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Województwa Śląskiego zadania publicznego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego w związku z realizacją wspólnego projektu "e-Myszkovia" oraz zmiany w planowanych inwestycjach w roku 2008
17. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków gromadzonych przez jednostki budżetowe na rachunku dochodów własnych.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2008 rok z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na realizację programu z zakresu "Opieki nad dzieckiem i rodziną"
21. Wnioski i oświadczenia radnych.
22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
23. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Myszkowie

Janusz Jakubiec
Autor:  pr
27
SIE
2008
35113
razy
czytano

3560/4268

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski