Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

XXII sesja Rady Powiatu już w najbliższy piątek

P o s t a n o w i e n i e Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 21 sierpnia 2008 roku w sprawie: zwołania XXII sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)
p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 29 sierpnia 2008 roku o godz. 11.00 XXII sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6 (parter) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Informacja o stanie środowiska na terenie Powiatu Myszkowskiego w 2007 roku
7. Rozpatrzenie skargi złożonej na działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Myszkowie
8. Rozpatrzenie skargi złożonej na działalność Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu i Starostę Myszkowskiego
9. Rozpatrzenie skargi złożonej w sprawie naruszenia praworządności i nienależytego nadzoru Zarządu Powiatu i Starosty Myszkowskiego nad przestrzeganiem przepisów regulujących standardy obowiązujące przy tworzeniu i prowadzeniu strony podmiotowej BIP Powiatu Myszkowskiego
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność powiatu Myszkowskiego na rzecz nabywcy Gospodarstwa Rolnego "MACHUROWIE".
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat z Panem Andrzejem Garncarzem.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/83/2000 Rady Powiatu z dnia 10 lipca 2000 roku w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 "Karty Nauczyciela" oraz nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin
13. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 3210-S na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 1 w m. Koziegłowy do skrzyżowania z droga krajową nr 1 w m. Koziegłowy, w ciągu której leżą ul. Częstochowska i ulica Warszawska dotychczasowej kategorii drogi powiatowej, długość odcinka 2,400 km
14. Podjecie uchwały w sprawie otrzymania z budżetu Gminy Niegowa pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 3806 S Moczydło - Trzebniów - Ludwinów - Gorzków" i aktualizacji zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w latach 2008 - 2010
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Województwa Śląskiego zadania publicznego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego w związku z realizacją wspólnego projektu "e-Myszkovia" oraz zmiany w planowanych inwestycjach w roku 2008
17. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków gromadzonych przez jednostki budżetowe na rachunku dochodów własnych.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2008 rok z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na realizację programu z zakresu "Opieki nad dzieckiem i rodziną"
21. Wnioski i oświadczenia radnych.
22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
23. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Myszkowie

Janusz Jakubiec

27

SIE

2008

35016

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.