Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie otrzymało dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną. Teraz dzięki pozyskanym funduszom ministerialnym pomoc dla rodzin zastępczych z naszego powiatu możliwa będzie w szerszym zakresie.

Powiat w zakresie pomocy społecznej buduje system opieki na rzecz dziecka i rodziny na terenie naszego powiatu. To istotny i ważny zakres działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie. W związku z tym Starostwo wystąpiło do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem do otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną na zadanie związane ze wspieraniem programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2008 r. Powiat złożył wniosek pod nazwą: "Organizacja i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rodzinnych form opieki zastępczej na terenie powiatu myszkowskiego poprzez rozszerzenie zakresu usług specjalistycznego poradnictwa dla rodzin zastępczych oraz terapii rodzinnej. Rozwój niespokrewnionych z dzieckiem zawodowych rodzin zastępczych."
Wniosek okazał się bardzo dobrze przygotowany. Do posiadanych 7.000 zł na działania w tym obszarze, minister Jolanta Fedak dorzuciła drugi tyle.
"W sumie do ministerstwa wpłynęły 534 wnioski konkursowe. Z tej puli ministerstwo wybrało najlepsze wnioski, które spełniały kryteria konkursowe. Nasz wniosek doceniono przede wszystkim za innowacyjność projektu, uwzględnienie potrzeb środowiska lokalnego, zgodność z programem budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną i prawidłowość kalkulacji kosztów." - mówi dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie Grażyna Chałupka.
Program ministerialny przewidywał wsparcie przede wszystkim programów opracowanych i zgłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego, uwzględniające budowanie spójnego lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną.
Wdrażany przez Starostwo, dzięki pozyskanym środkom, program ma na celu przede wszystkim pomoc funkcjonującym rodzinom zastępczym oraz rodzinie zastępczej niespokrewnionej o charakterze rodzinnego pogotowia opiekuńczego. Skorzystają z niego również pracownicy Rodzinnego Domu Dziecka, którym pomoże w prawidłowym wykonywaniu zadań w zakresie opieki i wychowania powierzonych im dzieci poprzez umożliwienie dostępu do specjalistycznych usług terapeutyczno - psychologicznych świadczonych przez Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy.
Program wdrażany przez powiat polegał będzie w głównej mierze na organizowanych szkoleniach dla nowych rodzin zastępczych ustanowionych przez sąd rodzinny, spotkaniach szkoleniowych dla funkcjonujących rodzin, indywidualnych terapii psychologiczno - pedagogicznych z rodzinami mającymi problemy opiekuńczo - wychowawcze z powierzonymi jej dziećmi, wzmocnienia grup wsparcia dla rodzin zastępczych, poradnictwa prawnego, organizowania i przeprowadzania kampanii informacyjnych w celu pozyskania kandydatów na rodziców zastępczych, także tych niespokrewnionych z dzieckiem oraz zorganizowanie konferencji podsumowującej informacje na temat prowadzonego specjalistycznego wsparcia dla rodzin zastępczych.
Program wdrażany będzie do 15 grudnia tego roku. Wówczas możliwe będzie również pełne podsumowanie działań w zakresie pomocy rodzinom zastępczym. Już dziś można powiedzieć, że program przyczyni się do poprawy jakości wykonywanych zadań przez rodziny zastępcze, tak aby mogli prawidłowo przygotować podopiecznych do dorosłego życia oraz pomoże w rozwiązywaniu konfliktów i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami opiekuńczo - wychowawczymi.

11

SIE

2008

30862

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.