Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

XXIV sesja Rady Powiatu w Myszkowie już w najbliższy czwartek

P o s t a n o w i e n i e Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 22 października 2008 roku w sprawie: zwołania XXIV sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)
p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 30 października 2008 roku o godz. 11 00 XXIV sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6 ( parter ) z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
3.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4.Informacja Starosty dot. złożonych oświadczeń o stanie majątkowym za rok 2007 osób do tego zobowiązanych.
5.Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Powiatu w Myszkowie za 2007 rok.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
8.Informacja o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach Powiatu Myszkowskiego.
9.Informacja z realizacji zadań utrzymaniowych i inwestycyjnych na drogach powiatowych i drogach wojewódzkich w roku 2008.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat z Panią Anetą Janoszką.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2008.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2008.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2008 oraz ustalenia wysokości planowanych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w roku 2008 i w latach następnych.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/126/2008 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Myszkowskiego.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/101/2008 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 28.03.2008 r. w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2008 roku zmienionej uchwałą Nr XX/130/2008 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 27 czerwca 2008 roku.
16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myszkowskiego.
17.Wnioski i oświadczenia radnych.
18.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19.Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Myszkowie

Janusz Jakubiec

27

PAŹ

2008

62931

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.