Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Apel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie poszukuje rodzin przejawiających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niespokrewnionej z dzieckiem spełniających następujące warunki:

- dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
- mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
- nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została zawieszona,
- wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, o ile taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu na nich ciąży,
- nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu,
- nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim / zaburzenia psychiczne, uzależnienia od alkoholu, narkotyków itp./,
- posiadają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
- uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Kandydatów na rodziców zastępczych zainteresowanych wychowaniem i opieką nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców zapraszamy do naszej siedziby:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Myszkowie ul. Partyzantów 21.
tel./ fax 0-34/ 313-02-98; 315-79-08
e-mail: pcprmyszkow1@wp.pl

25

PAŹ

2008

58951

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.