Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

W trakcie minionej sesji Rady Powiatu, która obradowała w miniony piątek 30 stycznia, radni określili wysokość m.in. stawek i zasad przyznawania dodatku funkcyjnego i motywacyjnego oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli z powiatowych placówek oświatowych.Radni, zgodnie z propozycja przedłożoną przez Zarząd Powiatu, uchwalili nowy regulamin przyznawania dodatków dla nauczycieli. Wyższy będzie dodatek motywacyjny i funkcyjny. Sporządzone zostały także jasne zasady jego przyznawania.
„Władze powiatu kładą nacisk na finansowe motywowanie nauczycieli zaangażowanych w swoją pracę i wykazujących dobre efekty dydaktyczne.” - tłumaczy starosta myszkowski Marian Wróbel. Jasne określenie w regulaminie zasad przyznawania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego ma zapobiegać uznaniowości.
W porównaniu z ubiegłym rokiem podwyższono dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy do kwoty 90 zł oraz dodatek motywacyjny dla nauczyciela oraz dyrektora szkoły lub placówki do przedziału od 5,8% do 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.
Dla nauczycieli wysokość dodatku i okres jego otrzymywania, będzie ustalał dyrektor szkoły, dyrektorom natomiast dodatki będzie przyznawał starosta.
Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest m.in. osiąganie w pracy dydaktyczno – wychowawczej pełnej realizacji programu nauczania oraz wprowadzanie nowych treści, korelacji treści programowych z innymi przedmiotami, a także uzyskiwanie przez uczniów z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych potwierdzonych wynikami albo sukcesami w konkursach przedmiotowych i artystycznych, zawodach sportowych, olimpiadach itp., stosowanie nowych rozwiązań metodycznych w zajęciach dydaktyczno – wychowawczych, prowadzenie lekcji otwartych, zajęć pozalekcyjnych, opieka nad organizacjami działającymi w szkole, umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów, rozpoznawanie środowiska wychowawczego, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki, prowadzenie działalności mających na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej, praca na rzecz środowiska nauczycielskiego i lokalnego. W przypadku dyrektorów podczas przyznawania dodatku motywacyjnego będą brane pod uwagę wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, współpraca z różnymi organizacjami i instytucjami mająca na celu wspomaganie działalności statutowej szkoły, prowadzenie polityki kadrowej, zapewniającej jak najlepszą pracę szkoły, pozyskiwanie dodatkowych środków pozabudżetowych oraz wnikliwa analiza pracy nauczyciela przy przyznawaniu dodatku motywacyjnego.
Rozwiązania, które przyjęli radni zostały uzgodnione uprzednio z organizacjami związkowymi zrzeszającymi nauczycieli.

04

LUT

2009

71373

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.