Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

XXX sesja Rady Powiatu - w piątek 29 kwietnia br.

P o s t a n o w i e n i e
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 20 kwietnia 2009 roku
w sprawie : zwołania XXX sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.) p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 29 kwietnia 2009 roku o godz. 10.00 XXX sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6 ( parter ) z następującym porządkiem obrad :

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
3.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.Sprawozdanie Dyrektora Miejsko - Powiatowej Biblioteki z działalności za rok 2008.
7.Sprawozdania Komisji Rady Powiatu z dotychczasowej działalności.
8.Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2008 rok.
8.1.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2008 rok.
8.2.Przedstawienie opinii stałych Komisji i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu o wykonaniu budżetu Myszkowskiego za 2008 rok.
8.3.Złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myszkowie oraz uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej .
8.4.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myszkowie.
9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Grzegorza Filipeckiego.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2009 w związku z realizacją planowanych zadań inwestycyjnych Powiatu Myszkowskiego .
11.Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia planu wydatków i ustalenia źródła ich pokrycia w budżecie Powiatu Myszkowskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/198/2009 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zasad przyznawania dodatku funkcyjnego, motywacyjnego, dodatków za warunki pracy, szczegółowych warunków przyznawania dodatku za wysługę lat, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myszkowski.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/195/2009 Rady Powiatu z dnia 27 lutego 2009 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2009 r.
15.Wnioski i oświadczenia radnych.
16.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17.Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie
Janusz Jakubiec

20

KWI

2009

65835

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.