Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

W miniony piątek 29 maja 2009 roku, na swojej XXXI sesji zebrała się Rada Powiatu w Myszkowie.


Fot. Andrzej Kozłowski
Sesja Rady Powiatu

W trakcie sesji radni: przyjęli sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu, wysłuchali informację o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Powiatu, sprawozdanie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej z działalności za rok 2008 r., sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2008 r., sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Myszkowie za rok 2008r.


Fot. Andrzej Kozłowski
Starosta myszkowski Marian Wróbel przedstawia sprawozdania Zarządu

Podjęli uchwały:
- w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi Pana Emila Prysaka;
- w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Myszkowskiego.
- w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2009 w związku z realizacją projektu systemowego "Wiem więcej i mogę więcej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013 Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie na rok 2009;
- w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2009;
- w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Myszkowie;
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myszkowskiego;
- w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Myszkowie na miesiąc maj 2009.

31

MAJ

2009

81766

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.