Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Zdecydowaną większością głosów, po rozpatrzeniu i przyjęciu przedstawionego przez Starostę Myszkowskiego Mariana Wróbla sprawozdania, na środowej sesji Rada Powiatu udzieliła Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu Powiatu za rok 2008. Na 17 radnych obecnych podczas głosowania za udzieleniem absolutorium głosowało 12, przeciw było troje radnych, a dwoje wstrzymało się od głosu.


Fot. Andrzej Kozłowski
Starosta myszkowski Marian Wróbel przedstawia wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych nakłada na Zarząd obowiązek przedłożenia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca następnego roku.
Po analizie przedłożonych przez Zarząd materiałów, RIO nie przekazała żadnych uwag co do sprawozdań, nie wykazała rozbieżności czy nieprawidłowości danych liczbowych. Również sprawozdanie opisowe spełniało w opinii RIO dyspozycje prawne co do szczegółowości. Realizacja wydatków i dochodów prowadzona była w sposób prawidłowy. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi został wykonany pod kątem dotacji i wydatków.

Z wystąpienia starosty myszkowskiego Mariana Wróbla:
Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 18 marca 2009 roku podjął uchwałę Nr 375/2009 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2008 rok i przekazał ten dokument Radzie Powiatu celem rozpatrzenia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Zespół Zamiejscowy w Częstochowie - celem wydania opinii.
W dniu 7 kwietnia 2009 roku do Zarządu Powiatu wpłynęła opinia z RIO w Katowicach o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Myszkowie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok.
Opinia ta jest pozytywna.

03

MAJ

2009

11191

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.