Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

W minioną środę 29 kwietnia br. na swojej XXX sesji obradowała Rada Powiatu w Myszkowie. Głównym punktem sesji było udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2008 rok.


Fot. Andrzej Kozłowski
Sesja Rady Powiatu

Zanim doszło do głosowania nad uchwałą absolutoryjną radni przyjęli sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu, przyjęli sprawozdanie Dyrektora Miejsko - Powiatowej Biblioteki z działalności za rok 2008 oraz sprawozdania Komisji Rady Powiatu z dotychczasowej działalności. Głównym punktem obrad rady było udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2008 rok.
Po raz pierwszy w tej kadencji, z uwagi na nieobecność przewodniczącego Rady, sesję poprowadził wiceprzewodniczący Łukasz Stachera. Ponadto swoje szeregi powiększył Klub Radnych "Koalicja", do klubu swój akces złożył radny Dariusz Lasecki.
Radni rozpatrzyli sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2008 rok, wysłuchali opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego, opinii stałych Komisji i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu o wykonaniu budżetu Powiatu Myszkowskiego, złożonego przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myszkowie i zapoznali się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej. Rozpatrzyli skargę Grzegorza Filipeckiego, uznając ją za bezzasadną.
Radni podjęli uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2009 w związku z realizacją planowanych zadań inwestycyjnych Powiatu Myszkowskiego,
- w sprawie zwiększenia planu wydatków i ustalenia źródła ich pokrycia w budżecie Powiatu Myszkowskiego,
- w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji,
- w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/198/2009 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 27 lutego 2009 roku,
- w sprawie określenia wysokości stawek i zasad przyznawania dodatku funkcyjnego, motywacyjnego, dodatków za warunki pracy, szczegółowych warunków przyznawania dodatku za wysługę lat, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości nagród dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myszkowski, w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/195/2009 Rady Powiatu z dnia 27 lutego 2009 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2009 r.

03

MAJ

2009

73628

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.