Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

XXXII sesja Rady Powiatu w Myszkowie - już w najbliższy piątek

P o s t a n o w i e n i e
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 18 czerwca 2009 roku
w sprawie : zwołania XXXII sesji Rady Powiatu w Myszkowie


Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 26 czerwca 2009 roku o godz. 11.00 XXXII sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6 ( parter ) z następującym porządkiem obrad :

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
3.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.Sprawozdania Komisji Rady Powiatu z działalności za rok 2008.
7.Sprawozdanie Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Myszkowie z działalności "Zespołu" w roku 2008 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie realizacji zadań oświatowych w roku 2009.
8.Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie na temat stanu dróg i zakresu przewidzianych napraw i remontów bieżących na drogach powiatowych.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Zarządu Powiatu w Myszkowie na zawarcie Porozumienia z Zarządem Województwa w sprawie powierzenia zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2009 związanych z realizacją planowanych zadań inwestycyjnych
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Myszkowie na rok 2009
13.Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
14.Podjecie uchwały w sprawie dofinansowania Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
15.Wnioski i oświadczenia radnych.
16.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17.Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Myszkowie

Janusz Jakubiec

24

CZE

2009

98750

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.