Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Powiatowa Rada Zatrudnienia zakończyła swoją kadencję

Zakończyła się czteroletnia kadencja Powiatowej Rady Zatrudnienia w Myszkowie. Ostatnie jej posiedzenie odbyło się w dniu 22 maja br. W spotkaniu uczestniczył starosta myszkowski Marian Wróbel.


Fot. Andrzej Kozłowski
W swojej kadencji Rada odbyła osiemnaście posiedzeń

Powiatowa Rada Zatrudnienia to ciało doradcze i opiniotwórcze. Spotykając się, analizuje m.in. sytuację na rynku pracy, projekty związane z aktywizacją osób bezrobotnych, a po takich analizach wydaje swoje opinie. Bez zdania rady zatrudnienia nie może obejść się też żadne przesunięcie środków, którymi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy. Praca w tej radzie nie jest opłacana, przewidziane są tylko dla jej członków zwroty za dojazdy na spotkania.
W bieżącej kadencji w 11-osobowej Radzie zasiadali: Dorota Kaim - Hagar - Rada Powiatu w Myszkowie, Sławomir Janas - Rada Miasta Myszkowa, Józef Milewski - Rada Gminy Niegowa, Andrzej Pluta - przedstawiciel Regionalnej Izby Przemysłowo - Handlowej, Zdzisław Tylkowski - Śląska Izba Rolnicza, Krzysztof Szecówka - Konfederacja Pracodawców Polskich, Elżbieta Ścieślicka - OPZZ, Andrzej Giewon - Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna "Soldarność" w Myszkowie, Dorota Lemańska - Forum Związków Zawodowych Województwa Śląskiego, Jadwiga Gruszka - Terenowe Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy, Władysław Derejczyk - Stowarzyszenie Centrum Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości.
"Mija kadencja Rady. Oceniam ją bardzo dobrze i nie wiem czy następna będzie równie dobra. Rada nie jest organem martwym, jest to organ opiniodawczy i jego uprawnienia wcale nie są małe. Zarówno starosta jak i dyrektor PUP muszą reagować na sygnały płynące z działalności Powiatowej Rady Zatrudniania. Przyszło Wam działać w okresie trudnym i niełatwym. Przeżywaliśmy już wzrost bezrobocia w powiecie myszkowskim, teraz się ono powtarza. Od Waszych umiejętności zależało ile dało się zrobić w celu minimalizacji stopy bezrobocia. Składam pełne podziękowania i uznanie za waszą działalność." - mówił starosta myszkowski Marian Wróbel.
W 2007 roku, w związku z zakończeniem pracy w organach samorządowych starosta myszkowski Marian Wróbel zmienił częściowo skład Rady, w której pracę zakończyli: Sławomir Zalega, Zofia Jakubczyk, Jan Wroniecki i Andrzej Skorek.
W swojej kadencji Rada odbyła 18 posiedzeń. Rozpatrywane przez Radę sprawy, dotyczyły m.in. oceny racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy, umarzania nienależnie pobranych świadczeń, propozycji podziału środków Funduszu Pracy w danym roku budżetowym, celowości uruchamiania nowych kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez Powiat Myszkowski.
Do Powiatowej Rady Zatrudnienia zostaną powołani nowi członkowie spośród działających na terenie powiatu: organizacji związkowych, organizacji pracodawców, społeczno-zawodowych organizacji rolników, organizacji pozarządowych, zajmujących się problematyką rynku pracy oraz jednostek samorządowych gmin i powiatu.
Kompletowanie nowego składu PRZ kadencji 2009-13 nastąpi jeszcze w czerwcu br.

03

CZE

2009

32146

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.