Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

To idzie młodość (i doświadczenie)

Konkursy na dyrektorów Powiatowego Urzędu Pracy i Zespołu Szkół im. T.Kościuszki w Żarkach, Starostwo rozstrzygnęło w lipcu. Zwycięsko z batalii o dyrektorskie posady wyszli: Marek Węgrzynowicz i Mariola Piątek - Piłat. Na posiedzeniu Zarządu Powiatu, w piątek 7 sierpnia, starosta Marian Wróbel powierzył im stanowiska. Nowi dyrektorzy są trzydziestoparolatkami.


Fot. Andrzej Kozłowski
Oficjalne powierzenie stanowiska dyrektora Markowi Węgrzynowiczowi

Konkursy na dyrektorów Powiatowego Urzędu Pracy i Zespołu Szkół im. T.Kościuszki w Żarkach rozstrzygnięto już w lipcu. Pomimo wygranej, do ostatecznej nominacji Markowi Węgrzynowiczowi i Marioli Piątek-Piłat, brakowało jedynie oficjalnego powierzenia stanowisk przez starostę. Oboje obejmą swoje stanowiska z dniem 1 września.
Po wyborze na dyrektora PZD Mariusza Sikory i ostatnich kilku konkursach na naczelników wydziałów Starostwa, to kolejne osoby w wieku między 30 a 40 rokiem życia, które w strukturach powiatowych obejmują ważne stanowiska. "W Starostwie dajemy szansę młodym osobom. Stawiamy na młodość, wiedzę i doświadczenie. Uważam, że to zwiększa szanse na szybszy rozwój powiatu, energiczniejsze decyzje i nadawanie impetu naszym działaniom. Co widać choćby po ilości inwestycji, które obecnie realizujemy. Cenię sobie współpracę z młodymi osobami, które zawsze mają świeższe spojrzenie na bieżące sprawy." - podkreśla wybór starosta myszkowski Marian Wróbel.

Węgrzynowicz do Urzędu Pracy
Jak podkreśla starosta myszkowski Marian Wróbel: "Nowy dyrektor z jednej strony zna specyfikę urzędów pracy, a z drugiej, dzięki temu, że jest z zewnątrz, będzie mógł ocenić działalność myszkowskiego PUP świeżym spojrzeniem." Przedstawiona przez Marka Węgrzynowicza koncepcja funkcjonowania urzędu, została najwyżej oceniona przez komisję konkursową, która dokonywała wyboru nowego szefa urzędu pracy. "Mam nadzieję, że uda mu się na nasz myszkowski grunt przenieść dobre rozwiązania, które nabył w swoim dotychczasowym doświadczeniu zawodowym." - mówi starosta Marian Wróbel. Jak podkreśla sam Marek Węgrzynowicz: "Moim głównym zadaniem będzie skuteczne zabieganie o środki zewnętrzne." Władze powiatu podkreślają, że liczą również na to, że jako człowiek młody, ze szczególnym zaangażowaniem, nowy dyrektor, podejdzie do problemu braku miejsc pracy dla młodych ludzi. Tu do zrobienia jest szczególnie wiele, aby młodzież nie musiała wyjeżdżać z rodzinnych stron w poszukiwaniu pracy, ale mogła wiązać swoją przyszłość z naszym powiatem.


Fot. Andrzej Kozłowski
Marek Węgrzynowicz - nowy dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

Marek Węgrzynowicz ma 38 lat. Mieszka w Dąbrowie Górniczej. W 1997 ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Skończył również studia podyplomowe z zarządzania i marketingu oraz z obrotu nieruchomościami. W przeszłości pracował m.in. w: kancelarii radców prawnych, Wojewódzkim Urzędzie Pracy w zespole radców prawnych, Urzędzie Marszałkowskim w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej do nadal.
Jest żonaty - żona Aldona. Dwoje dzieci: Cyprian - lat 4 i Sara - lat 2.


Nowa dyrektor, nowe wyzwania
Od nowego roku szkolnego Zespołem Szkół w Żarkach kierować będzie Mariola Piątek - Piłat. Przed nową dyrektor spore wyzwanie, więc do pracy musi przystąpić niemalże z marszu. Sierpień jest specyficznym miesiącem w kalendarzu szkolnym - kończy się stary rok, a wraz z nim mają miejsce egzaminy klasyfikacyjne, egzaminy poprawkowe w ostatnim tygodniu wakacji, poprawkowy egzamin dojrzałości. To również czas na powakacyjny przegląd budynku dotyczący BHP. Wkrótce zwołana musi zostać rada pedagogiczna, która będzie miała na celu zaplanowanie i zatwierdzenie spraw organizacyjnych szkoły, zapoznanie nauczycieli ze zmianami praw, które będą obowiązywały w nowym roku szkolnym, przedyskutowanie i przyjęcie rozstrzygnięć dotyczących pracy szkoły. Jak widać pracy przed nową dyrektor co niemiara. Nadrzędne zadania, przed dyrektor Piątek - Piłat, stawia starosta myszkowski Marian Wróbel: "Chcę, aby uczniowie żareckiej placówki zdecydowanie lepiej uczyli się planować swoją przyszłość, aby byli elastyczni i kreatywni w dostosowywaniu się do wciąż zmieniającej się rzeczywistości. Dziś, pośród niezliczonej i ciągle zwiększającej się liczby osób kończących studia wyższe ubywa wykwalifikowanych specjalistów z konkretnym zawodem w ręku. Uczniowie powinni mieć pełną możliwość zdobywania szlifów w wybranych przez siebie zawodach, aby z powodzeniem wchodzić na rynek pracy."
Niewątpliwie do największych atutów nowej dyrektor należą młody wiek połączony z dużym doświadczeniem, zarówno pedagogicznym, jak i w kierowaniu placówką oświatową. Mariola Piątek - Piłat posiada 12 - letnie doświadczenie zawodowe, z czego połowa przypada na sprawowanie funkcji dyrektora szkoły.
Patrząc na dorobek nowej dyrektor w poprzednim miejscu pracy, ten bilans przedstawia się niezwykle imponująco. Kadencja dyrektorska w Kuźnicy Starej, uczyniła ze szkoły ośrodek kulturotwórczy w środowisku lokalnym gminy Poraj, cieszący się uznaniem społeczności lokalnej. Absolwenci szkoły zdobywali wysokie osiągnięcia, wzbogacona została baza dydaktyczna, przeprowadzono szereg remontów w szkole, z których największym było wybrukowanie kostką ponad 500 m2 placu szkolnego. "Dobre efekty pracy to zasługa przede wszystkim dobrej komunikacji pomiędzy dbającymi władzami, wspierającym organem nadzorującym, kompetentnym i twórczym gronem pedagogicznym, aktywnymi i życzliwymi rodzicami, a także ambitnymi uczniami." - zdradza swoją receptę na sukces w zarządzaniu placówką Mariola Piątek - Piłat.
Zasady, które z wielkim zapałem i widocznymi sukcesami udało się dyr. Piątek - Piłat wcielać w życie w porajskiej placówce, chce wdrażać w Zespole Szkół w Żarkach. Wśród swoich najważniejszych zamierzeń, które będzie starać się realizować w nowej placówce wymienia: podnoszenie standardu nauczania i uczenia się, wysoki poziom kształcenia zawodowego i praktyk, wprowadzanie innowacji dydaktyczno - pedagogicznych, odpowiedniego systemu motywacji do nauki. Do ważnych elementów życia szkolnego zalicza również podnoszenie bezpieczeństwa w szkole i dbanie o stan techniczny budynku. W swojej pracy dyrektor będzie starała się o integrację zespołu nauczycielskiego, odpowiednią motywację do pracy grona pedagogicznego, umożliwianie dokształcania i rozwój zawodowy kadry. Stawia również w istotny sposób na pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań szkoły. Dyrektor Piątek - Piłat plany, jak widać ma ambitne, mające posłużyć zbudowaniu wizerunku szkoły jakości, w której dobra edukacja - to warunek budowania społeczeństwa wiedzy i umiejętności. "Dyrektorem szkoły nie zostaje się z dnia na dzień. Zwykle decyzja o podjęciu obowiązków stanowiskowych musi być przemyślana i dobrze przygotowana. Czyniąc to miałam świadomość, iż jest to bardzo duże wyzwanie zawodowe. Teraz gdy konkurs mam już za sobą mogę sukcesywnie wdrażać w życie swoją wizję pracy Zespołu Szkół w Żarkach, wierząc, że jest ona również spełnieniem oczekiwań władz, nauczycieli, uczniów i rodziców - mówi Mariola Piątek - Piłat.


Fot. Andrzej Kozłowski
Mariola Piątek - Piłat - nowa dyrektor Zespołu Szkół im. T.Kościuszki w Żarkach

Mariola Piątek - Piłat swoją dydaktyczną przygodę rozpoczęła od Szkoły Podstawowej w Koziegłowach, jako nauczyciel historii, gdzie w 1997 roku trafiła tuż po studiach na Uniwersytecie Śląskim. Następnie była nauczycielem geografii w gimnazjach w Koziegłowach, Lgocie Górnej i w Gimnazjum Nr 3 w Myszkowie - do 2003 roku. W tym roku bowiem, objęła stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej, które sprawowała przez 6 lat. Jest absolwentką historii na Uniwersytecie Śląskim, oraz studiów podyplomowych z geografii na Uniwersytecie Opolskim, z Komunikacji Biznesowej i Public Relations na SGH w Warszawie, a także szeregu innych kursów zawodowych. W życiu osobistym i zawodowym wspierają ją dzieci Żaklin - lat 15 i Mateusz - lat 12 oraz rodzina i przyjaciele.
Autor:  pr
20
SIE
2009
64262
razy
czytano

3301/4291

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy