Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

XXXIV Sesja Rady Powiatu - już w najbliższy piątek

P o s t a n o w i e n i e Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 17 września 2009 roku w sprawie : zwołania XXXIV sesji Rady Powiatu w Myszkowie


Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 25 września 2009 roku o godz. 11.00 XXXIV sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali szkoleniowej w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie, przy ul. Jana Pawła II 11, I piętro, sala nr 10, z następującym porządkiem obrad :

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
3.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.Informacja Dyrektora na temat stanu bezrobocia w powiecie i realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w tym zakresie.
7.Omówienie informacji i ocena przebiegu realizacji budżetu za I półrocze 2009 roku.
8.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Myszkowie.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków gromadzonych przez jednostki budżetowe na rachunku dochodów własnych.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia zryczałtowanej miesięcznej kwoty w 2009 roku na utrzymanie dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Myszkowie
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2009 w związku z realizacją planowanych zadań inwestycyjnych Powiatu Myszkowskiego.
12.Podjęcie uchwały sprawie zmian w planie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Myszkowie na 2009 rok.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myszkowskiego.
14.Wnioski i oświadczenia radnych.
15.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16.Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Myszkowie
Janusz Jakubiec

24

WRZ

2009

92485

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.