Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

W dniach 20 - 24 sierpnia w powiecie myszkowskim gościła delegacja władz Okręgu Broxtowe w Anglii. Angielscy samorządowcy przyjechali do Starostwa celem przedłużenia na dalsze pięć lat umowy o współpracy z 2006 roku. Dokument o przedłużeniu współpracy oficjalnie podpisano w piątek 21 sierpnia w myszkowskim starostwie.


Fot. Andrzej Kozłowski
Podpisanie umowy na kolejne pięć lat

Kontakty pomiędzy Powiatem Myszkowskim a Okręgiem Broxtowe trwają od 2004 roku, dwa lata później podpisano oficjalnie porozumienie z Anglikami o współpracy, którą powiat kontynuował do sierpnia tego roku.
W trakcie współpracy kontakty obu stron były ożywione. Odbyło się wiele obustronnych wizyt, spotkań i rozmów. Współpraca oscylowała przede wszystkim wokół wymiany międzyszkolnej, sportu i turystyki. W Myszkowie gościła m.in. grupa angielskich trenerów piłki nożnej, prowadząc zajęcia z dziewczynami z naszych szkół ponadgimnazjalnych. Współpraca realizowana była głównie w oparciu o wymianę międzyszkolną, m.in. pomiędzy Liceum Ogólnokształcącym w Myszkowie i Szkołą Podstawową w Poraju, z ich angielskimi odpowiednikami. Odbyła się także wideokonferencja pomiędzy myszkowskim Liceum Ogólnokształcącym, a jedną ze szkół w Broxtowe, a angielscy studenci przygotowali wizję strategicznego rozwoju turystyki na Jurze. W Myszkowie gościł również konsul brytyjski i przedstawiciel ambasady brytyjskiej w Warszawie. Współpraca obustronna była bardzo owocna. W sierpniu jednak kończyła się trzyletnia umowa o współpracy i przyjaźni. W związku z tym przedstawiciele obu samorządów zdecydowali się na przedłużenie współpracy co najmniej do 2014 roku.
Na podpisanie umowy do Myszkowa zjechali: burmistrz Broxtowe John Longdon z małżonką, radni: Sue Wildey, Lyndia Ball, Jacky Williams i Milan Radulovic oraz przedstawiciele urzędu okręgowego z Broxtowe Ted Czerniak i Ashley Mariott. Umowę ze strony polskiej podpisali: starosta myszkowski Marian Wróbel, wicestarosta Jan Kieras i przewodniczący Rady Powiatu Janusz Jakubiec, a ze strony angielskiej: burmistrz John Longdon i Milan Radulovic. Z naszej strony, przy podpisaniu obustronnego dokumentu obecni byli, poza podpisującymi, również: członkowie Zarządu Jadwiga Skalec i Mariusz Morawiec, wiceprzewodniczący Rady Łukasz Stachera, oraz naczelnik wydziału inwestycji Sławomir Zalega wraz z pracownikiem tego wydziału Emilią Liberdą (przygotowali pobyt angielskiej delegacji) i Andrzej Kozłowski, rzecznik prasowy myszkowskiego Starostwa.
"Po trzyletnim okresie współpracy, podpisaliśmy na kolejne pięć lat umowę partnerską pomiędzy naszymi samorządami. Podczas licznych spotkań, obustronnych wizyt i rozmów strony okazały wzajemne zainteresowanie, uznając realizację umowy za owocną. Szczególnie korzyści te, odczuła wzajemnie nasza młodzież - polska i angielska, poprzez kontakty międzyszkolne." - podkreślał starosta Marian Wróbel.
Podobnie burmistrz Longdon podkreślił, że przyszłość dalszej współpracy zależy od dobrych kontaktów, które będą kontynuowane pomiędzy mieszkańcami Broxtowe i Powiatu Myszkowskiego. Wyraził nadzieję, że nasza wzajemna współpraca będzie kontynuowana przez jeszcze wiele lat w nakreślonych obszarach współpracy.
Poza pobytem w starostwie angielska delegacja wizytowała aktualne inwestycje realizowane przez Starostwo: budowę ronda, budynku szpitala, strażnicy przy PSP w Myszkowie, a także zwiedzili powiatowego "Orlika" przy ZS Nr 1 w Myszkowie i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Delegacja angielska odwiedziła również Kraków, Nową Hutę, Pszczynę i gościła na VII Święcie Ciulimu i Czulentu w Lelowie.
Starostwo współpracuje z angielskim odpowiednikiem w sferach kultury, sportu i turystyki, edukacji, wymiany młodzieży oraz rozwoju gospodarczego i rynku pracy.

02

WRZ

2009

52229

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.