Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

W miniony piątek, po raz trzydziesty siódmy, obradowała Rada Powiatu. Tym razem sesja odbyła się w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy.


Fot. Andrzej Kozłowski
Sesja Rady Powiatu

W trakcie obrad radni przyjęli protokoły z poprzednich sesji Rady Powiatu - XXXV z dnia 30 października i XXXVI sesji nadzwyczajnej z dnia 10 listopada 2009 roku, wysłuchali sprawozdania Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. Zapoznali się także z informacją z realizacji zadań utrzymaniowych i inwestycyjnych na drogach powiatowych i drogach wojewódzkich w roku 2009. Rozpatrzyli i ocenili założenia do budżetu na 2010 rok.
Podjęto uchwały:
- w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu;
- w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie;
- w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie;
- w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/195/2009 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 27 lutego w sprawie określenia zadań i wysokości środków Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2009 roku;
- w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2009;
- w sprawie zmniejszenia budżetu na rok 2009 oraz aktualizacji planowanych zadań inwestycyjnych Powiatu Myszkowskiego;
- w sprawie zmniejszenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2009;
- w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/197/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Myszkowskiego;
- w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2009;
- w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/2007 Rady Powiatu Myszkowie z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
- w sprawie wyboru biegłego rewidenta, który przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego za 2009 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie;
- w sprawie zmiany uchwały Nr IV/ 26 /2007 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie: ustalenia wysokości diet przysługujących radnemu Powiatu Myszkowskiego.

29

LIS

2009

44567

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.