Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Zjechali starostowie z całego Śląska

Po raz pierwszy w historii istnienia Powiatu Myszkowskiego, zebrał się u nas Konwent Starostów Województwa Śląskiego. Starostowie obradowali w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy oraz zwiedzili Zamek w Bobolicach. Tematyka obrad dotyczyła ważnych dla samorządu powiatowego bieżących kwestii m.in. w służbie zdrowia i pomocy społecznej.


Fot. Andrzej Kozłowski
Tym razem gospodarzem konwentu był starosta myszkowski Łukasz Stachera.

Konwent Starostów Województwa Śląskiego jest ciałem, na którym dyskutowane są i omawiane, najważniejsze bieżące tematy dla samorządów powiatowych na Śląsku. Zasiadają w nim starostowie ze wszystkich powiatów województwa, wypracowując wspólne stanowiska wobec władz wojewódzkich i rządowych, zbierając się na posiedzeniach w różnych powiatach.


Fot. Andrzej Kozłowski
Obrady Konwentu prowadzili wspólnie starosta myszkowski Łukasz Stachera i starosta bielski Andrzej Płonka

Tym razem gospodarzem konwentu był starosta myszkowski Łukasz Stachera, który po raz pierwszy od wyboru na stanowisko w październiku, miał okazję spotkać się ze swoimi odpowiednikami z innych powiatów województwa.


Fot. Andrzej Kozłowski
Na zaproszenie starosty Łukasza Stachery do Myszkowa przybyło wielu starostów z całego województwa śląskiego

Do Myszkowa w ubiegłą środę przyjechali m.in.: starosta bielski Andrzej Płonka, który jest przewodniczącym Konwentu, starosta częstochowski Andrzej Kwapisz, kłobucki Stanisław Garncarek, lubliniecki Joachim Smyła, pszczyński Józef Tetla, bieruńsko-lędziński Piotr Czarnynoga, mikołowski Henryk Jaroszek, wicestarosta raciborski Andrzej Chroboczek, wicestarosta tarnogórski Artur Maligłówka i żywiecki Jan Miodoński.
W spotkaniu uczestniczyli również: wicestarosta Jan Kieras, przewodniczący Rady Powiatu Janusz Jakubiec, dyrektor Szpitala Wojciech Picheta, Naczelna Lekarz Szpitala Dorota Kaim - Hagar, dyrektor PCPR w Myszkowie Grażyna Chałupka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Marek Węgrzynowicz.

O służbie zdrowia
Wiodącym tematem konwentu były aktualne problemy służby zdrowia. "Do tej pory głosy samorządu powiatowego nie przebijały się do Warszawy i się nie przebijają. Dlatego musimy wspólnie reprezentować nasze interesy w stolicy, wobec rządu, wobec ministra zdrowia" - mówił przewodniczący konwentu Andrzej Płonka. Tematem rozmów była także koncepcja komasacji oddziałów NFZ.
Starosta myszkowski Łukasz Stachera przedstawił stan służby zdrowia w powiecie myszkowskim. Omówił proces rozbudowy Szpitala Powiatowego w Myszkowie, remontu i termomodernizacji przychodni, całkowitego remontu oddziału chirurgii urazowej, zakup sprzętu, w tym. m.in.: tomografu komputerowego, dwóch karetek typu "S" wraz z pełnym wyposażeniem, artroskopu. Podkreślił również wagę konieczności wspólnych działań samorządów powiatowych na rzecz poprawy sytuacji służby zdrowia i zabiegów o jej kondycję w województwie śląskim. Dyrektor SP ZOZ w Myszkowie Wojciech Picheta omówił kondycję służby zdrowia. "Najtrudniejszą sytuację mają na dzień dzisiejszy, te placówki, które są tylko i wyłącznie szpitalami. Jeżeli ktoś ma taką sytuację jak myszkowska służba zdrowia, że oprócz szpitala funkcjonuje jeszcze POZ, "specjalistyka", pogotowie to jego kondycja nie jest najgorsza." - podkreślił dyr. Wojciech Picheta. - "Dążymy do tego, aby świadczyć pacjentowi kompleks usług, a w szczególności, w coraz szerszej palecie, komputerowe badania zdrowia." Zwrócił również uwagę, na uregulowanie kwestii związanych z funkcjonowaniem tzw. "klinik jednego dnia", gdyż to państwowa służba zdrowia ponosi główne obciążenia związane z długoterminowym leczeniem pacjenta. Dyrektor Wojciech Picheta, zaprezentował również starostom, system pomocy gmin powiatu myszkowskiego dla szpitala i pomoc Miasta Myszkowa na zakup tomografu.
Starostowie wypowiedzieli się negatywnie o tzw. "ustawie wedlowskiej". Rząd proponuje ostateczną likwidację przepisów wprowadzonych w 2006 roku do tzw. ustawy wedlowskiej, dzięki której pracownicy służby zdrowia dostali podwyżki. Nie obowiązują już przepisy, które nakładały na NFZ obowiązek przekazywania szpitalom pieniędzy w dwóch częściach. Z jednej finansowane były koszty świadczeń zdrowotnych, z drugiej - koszt wzrostu wynagrodzeń. Wciąż jednak utrzymane były przepisy, które zobowiązywały dyrektorów szpitali do przekazywania 40 proc. podwyższonej wartości kontraktu z NFZ na podwyżki dla pracowników. Obecnie rząd chce zlikwidować również ten przepis. Starostowie poparli rządową koncepcję likwidacji tych zapisów.


Fot. Andrzej Kozłowski
Dyskutowano m.in. o służbie zdrowia i pomocy społecznej

O pomocy społecznej
Drugim istotnym problemem jest, zdaniem starostów, w zakresie standaryzacji domów pomocy społecznej, konieczność dostosowywania DPS-ów zlokalizowanych w obiektach zabytkowych. Informację przedstawił wicestarosta tarnogórski Artur Maligłówka. Ustawa o pomocy społecznej mówi m.in., że zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej wydaje wojewoda właściwy ze względu na położenie domu, jeżeli podmiot o nie występujący spełnia warunki i standardy określone w niniejszej ustawie. Omawiane kryteria dotyczą wszystkich domów pomocy społecznej, bez względu na ich rodzaj i rodzaj obiektów, w których się znajdują. A więc także te położone w obiektach zabytkowych, one też mają najwięcej problemów w dostosowaniu budynków. Prace dostosowujące - oprócz ogromnych nakładów finansowych - wiążą się ze zmianą historycznego wizerunku budynku, na co właściciel obiektu nie jest w stanie uzyskać zgody konserwatora zabytków. Starostowie zobowiązali starostę tarnogórskiego do opracowania oficjalnego stanowiska w tej sprawie.
Ponad te dwa tematy przewodnie starostowie omówili szereg bieżących problemów, z którymi na co dzień borykają się powiaty, jak choćby z konsekwencjami zapisu art. 30 Karty Nauczyciela, w zakresie infrastruktury drogowej, w pozyskiwaniu środków unijnych.
"Konwent był owocny, nie był spotkaniem, którego ideą byłoby samo spotkanie się. Ustaliliśmy wiele istotnych dla samorządów powiatowych kwestii. Wypracowaliśmy sporo istotnych koncepcji i propozycji zmian dotyczących ustawodawstwa oraz mających wpływ na usprawnienie współpracy samorządów powiatowych. Wypracowaliśmy stanowiska w zakresie obszarów działania, którym poświęcone były obrady, a więc w służbie zdrowia i pomocy społecznej. Spotkanie potwierdziło, że we wspólnych sprawach mówimy jednym głosem. Teraz ważne, aby był on słyszany w Warszawie." - podsumował konwent starosta myszkowski Łukasz Stachera.


Fot. Andrzej Kozłowski
Starostowie na Zamku w Bobolicach

Po oficjalnej części obrad, starostowie zapoznali się także z atrakcjami Jury Krakowsko - Częstochowskiej, odwiedzając odrestaurowywany Zamek w Bobolicach. Po obiekcie uczestników konwentu oprowadził Dariusz Lasecki.

29

LIS

2009

54127

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.