Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

W miniony piątek, 30 października na XXXV sesji obradowała Rada Powiatu w Myszkowie. W jej trakcie ze stanowiska zrezygnował dotychczasowy starosta myszkowski Marian Wróbel, którego w fotelu starosty zastąpił wiceprzewodniczący Rady, 31-letni radny Łukasz Stachera. Myszkowski starosta, będzie jednocześnie najmłodszą osobą na tym stanowisku w Polsce.


Fot. Andrzej Kozłowski
Sesja Rady Powiatu

Radni wysłuchali sprawozdania Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. Następnie powołali komisję skrutacyjną do przeprowadzenia aktów tajnego głosowania na sesji Rady Powiatu w dniu 30 października 2009 roku, w której zasiadły Dorota Kaim - Hagar, Grażyna Kolasa - Godkowska oraz Małgorzata Gorczyca - Jędrycha. Wysłuchali również informacji Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty Myszkowskiego o złożonych oświadczeniach majątkowych, a także informacji Zarządu Powiatu o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myszkowski.
W dalszej części sesji, po rezygnacji ze stanowiska, złożonej przez dotychczasowego starostę, podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Mariana Wróbla ze stanowiska Starosty Myszkowskiego, uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji Zarządu Powiatu, uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Łukasza Stachery z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu oraz uchwałę w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetowo - Finansowej Rady Powiatu w Myszkowie w związku ze złożoną rezygnacją.


Fot. Andrzej Kozłowski
Ustępujący starosta Marian Wróbel, podziękował za trzy lata współpracy Zarządowi Powiatu, apelując o kontynuację rozpoczętych wspólnych działań tej kadencji, kierownictwu Rady Powiatu, radnym Klubu "Koalicja", dyrektorom jednostek powiatowych Powiatowego Zarządu Dróg, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ZEAS-owi, radom społecznym i pracownikom Starostwa Powiatowego. Słowa podziękowania starosta skierował także do wójtów i burmistrzów gmin powiatu myszkowskiego.

Następnie radni dokonali wyboru Starosty Myszkowskiego. Kandydaturę Łukasza Stachery na starostę myszkowskiego zgłosił radny Andrzej Jastrzębski.


Fot. Andrzej Kozłowski
A.Jastrzębski rekomendował: "Dotychczasowy życiorys kandydata, wiąże się z działalnością społeczną poza radą. Jest znanym działaczem sportowym na terenie gminy Poraj i powiatu myszkowskiego. Biorąc pod uwagę jego dotychczasowe doświadczenie, powierzoną funkcję będzie wykonywał merytorycznie i godnie."

Z sali, przez radnych, zgłoszona została także kandydatura Jana Kierasa. Ten jednak stanowczo i kategorycznie nie zgodził się ubiegać o fotel starosty, stwierdzając, iż ta propozycja nie została z nim uzgodniona.


Fot. Andrzej Kozłowski
Łukasz Stachera mówił: "Czuję się dobrze przygotowany. Bardzo wiele nauczyłem się od obecnego Zarządu, sporo rzeczy będę się starał wprowadzić swoich. Dla mnie nie ma znaczenia przynależność partyjna. Chcę współpracować ze wszystkimi. Jestem otwarty na współpracę."

Ł. Stachera w wystąpieniu poprzedzającym głosowanie mówił: "Mam 31 lat. Te jednostki, w których pełniłem społeczne funkcje, funkcjonowały bardzo dobrze. Pracowałem m.in. w organach: Powiatowej Radzie Sportu, Polonii Poraj, w Porajskim Towarzystwie Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu, Ludowych Zespołach Sportowych. Zajmuję się działalnością publiczną od 12 lat. Jako radny Rady Gminy Poraj, a następnie jako wiceprzewodniczący Rady Powiatu, na dyżurach i w bieżącej pracy, poznałem tajniki samorządu terytorialnego." Pracował w Radzie jako przewodniczący dwóch komisji: oświaty i kultury oraz finansowo- budżetowej.


Fot. Andrzej Kozłowski
Tuż przed głosowaniem

Głosowanie odbyło się w sposób tajny, zgodnie z ustalonym regulaminem dotyczącym wyboru Starosty Myszkowskiego. Na 18 radnych obecnych podczas sesji, głosowało 17 osób, (nie głosował M. Wróbel), z czego trzynastu poprało kandydaturę radnego Stachery. Po głosowaniu, podjęto uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Myszkowskiego.


Fot. Andrzej Kozłowski
Po wyborze, nowy starosta Łukasz Stachera, powiedział krótko: "Dziękuję. To dla mnie wielka nobilitacja. Nie zawiodę."

Dalszym punktem obrad był wybór wicestarosty. Na to stanowisko, starosta Łukasz Stachera rekomendował dotychczasowego wicestarostę Jana Kierasa. Za kandydatem opowiedziało się jedenastu radnych (M.Wróbel nie przyjął karty do głosowania). Radni potwierdzili ten wybór uchwałą. Na piątkowej sesji wybrano również pozostałych członków Zarządu Powiatu w Myszkowie. Kandydatów rekomendował nowy starosta, chcąc pracować z: Jadwigą Skalec, Andrzejem Jastrzębskim i Mariuszem Morawcem, wchodzącymi również do poprzedniego składu tego organu. Ten wybór radni także potwierdzili przyjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu w Myszkowie. Po rezygnacji wiceprzewodniczącego Rady Ł. Stachery, uzupełniono skład prezydium rady. Zwycięsko z ubiegania się o tą funkcję wyszła radna Zofia Jastrzębska, pokonując w głosowaniu tajnym Mariusza Trepkę. Nowego szefa będzie mieć Komisja Budżetowo - Finansowa. Został nim Dariusz Lasecki. Radni ustalili również wynagrodzenie dla Starosty Myszkowskiego.


Fot. Andrzej Kozłowski
Kwiaty dla odchodzącego starosty myszkowskiego

Ponadto podjęto uchwały:
- w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach;
- w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/195/2009 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 27.02.2009 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2009 roku zmienioną uchwałą Nr XXX/213/2009 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 29.04.2009 roku i uchwałą Nr XXXIII/230/2009 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 17.08. 2009 roku.
- w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego i przeznaczenia na wydatki związane z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy projektu "Czas na zmiany" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.2.
- w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/117/2004 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 26 marca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr X/60/2003 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia zasad wykonywania budżetu w jednostkach organizacyjnych Powiatu Myszkowskiego.
- w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami w budżecie Powiatu Myszkowskiego na 2009 rok.
- w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2009 w związku z realizacją wspólnego projektu e- Myszkovia.
- w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2009 w ramach programu "Uczenie się przez całe życie Comenius".
- w sprawie dofinansowania Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnymi i Kartograficznym.

02

LIS

2009

69768

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.