Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Droga z Huty Starej do Pińczyc otwarta

W minioną środę 16 grudnia br., odbyło się oficjalne otwarcie zmodernizowanej drogi powiatowej Huta Stara - Pińczyce. Starostwo planuje remont dalszego odcinka tej drogi do Zabijaka i trasy DK1. Inwestycja współfinansowana była przez gminę Koziegłowy.


Fot. Andrzej Kozłowski
Symboliczną wstęgę przecięli m.in.: starosta myszkowski Łukasz Stachera, burmistrz Koziegłów Jacek Ślęczka i wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Kaim - Hagar

Zakończona modernizacja drogi powiatowej łączącej Hutę Starą z Pińczycami jest pierwszym etapem remontu całej drogi z Huty do Zabijaka i trasy DK1. Przecięcie symbolicznej wstęgi nastąpiło w środę 16 grudnia br. przy miejscowej remizie Ochotniczej Straży Pożarnej. W oficjalnej uroczystości uczestniczyli m.in.: starosta myszkowski Łukasz Stachera, burmistrz Koziegłów Jacek Ślęczka, wicestarosta Jan Kieras, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Kaim - Hagar, członkowie Zarządu Powiatu Andrzej Jastrzębski i Mariusz Morawiec, zastępca burmistrza Stanisław Błoński, wiceprzewodniczący Rady Gminy Koziegłowy Jacek Sularz, b. starosta Marian Wróbel, radni gminy Koziegłowy, pracownicy Starostwa i Gminy, sołtysi oraz wdzięczni mieszkańcy. "Za doprowadzenie tej inwestycji do końca chciałbym podziękować członkom Zarządu Powiatu i radnym z gminy Koziegłowy oraz staroście Marianowi Wróblowi, którzy z determinacją zabiegali o to, aby ta inwestycja mogła być zrealizowana, a także wszystkim osobom, które przyczyniły się do jej powstania." - podsumował starosta myszkowski Łukasz Stachera. Starosta Stachera podkreślił wzorową współpracę z burmistrzem Jackiem Ślęczką, który również podkreślał istotę dobrej współpracy między Starostwem Powiatowym a Gminą Koziegłowy. "Wyrażam radość, że ten etap modernizacji drogi został zakończony, pomimo trudności, z którymi w obecnych czasach borykają się samorządy" - mówił burmistrz Jacek Ślęczka. Starosta Łukasz Stachera zadeklarował, że kwota którą udało się zaoszczędzić na realizacji tej inwestycji, zostanie, dzięki decyzji radnych powiatowych, przeznaczona na budowę chodników na odcinkach tej drogi w Hucie Starej i Pińczycach. Ogółem koszt drogi Huta Stara - Pińczyce zamknie się kwotą 2 mln 400 tys zł, z czego ponad niewiele ponad 2 mln Starostwo przeznaczyło z własnych środków, a Gmina Koziegłowy przeznaczyła 400 tys. zł, jako udział w realizowanym projekcie. Przebudowa drogi objęła: roboty przygotowawcze, wycinkę drzew, roboty ziemne, wykonanie podbudowy i nawierzchni, wykonanie chodników, wjazdów, uzupełnienie poboczy, regulację rowów, roboty wykończeniowe i oznakowanie poziome i pionowe. Na odcinku od ul.Tęczowej do ul. Spacerowej i od ul. Spacerowej do końca, po lewej stronie w Hucie Starej, wykonano chodniki, wjazdy i roboty przygotowawcze do kanalizacji deszczowej. Wykonawcą było konsorcjum Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Kłobucka i MEGA-BRUK z Kłobucka. Inwestycja ta została wpisana do planu zadań inwestycyjnych Starostwa na kolejne lata, gdyż z powodu ograniczonych środków finansowych zadanie zostało zaplanowane i ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym do realizacji na lata 2009 -2010 i podzielone do realizacji na dwa etapy. I etap to ukończona właśnie modernizacja drogi, natomiast na II etap odcinek Pińczyce - Zabijak - do DK1, Starostwo jest w trakcie pozyskiwania środków pozabudżetowych. Zmodernizowana droga poprawi dostępność komunikacyjną i dostępność mieszkańcom powiatu myszkowskiego do głównych dróg, a w szczególności do istniejących terenów rolnych, gospodarczych i posesji. Poprawi dojazd i dowóz młodzieży szklonej do szkół, wpłynie na spójność i rozwój drogowego układu komunikacyjnego na obszarze objętym projektem. Dzięki zrealizowanej przez Powiat i Gminę inwestycji drogowej, poprawią się warunki życia mieszkańców oraz atrakcyjność terenów i podmiotów gospodarczych.
Autor:  pr
20
GRU
2009
53198
razy
czytano

3152/4236

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski