Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

XXXVIII sesja Rady Powiatu w Myszkowie - już w najbliższy wtorek

P o s t a n o w i e n i e
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 15 grudnia 2009 roku


w sprawie : zwołania XXXVIII sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 22 grudnia 2009 roku o godz. 11.00 XXXVIII sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali szkoleniowej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie, przy ul. Partyzantów 21 z następującym porządkiem obrad :

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu z dnia 27 listopada 2009 roku.
3.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2006 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu w Myszkowie.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie.
8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myszkowskiego.
9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Myszkowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Powiatu Myszkowskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne.
11.Podjęcie uchwały w sprawie projektu budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2010.
a)Przedstawienie projektu uchwały wraz z omówieniem nie przyjętych przez Zarząd wniosków Komisji Budżetowo - Finansowej,
b)Przedstawienie opinii i wniosków Komisji, w tym opinii Komisji Budżetowo - Finansowej.
c)Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej i o prognozie kwoty długu.
d)Przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, opinii i wniosków Komisji Rady Powiatu.
e)Uwagi i stanowiska klubów radnych.
f)Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
g)Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Myszkowskiego.
13.Wnioski i oświadczenia radnych.
14.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15.Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie
Janusz Jakubiec

17

GRU

2009

22078

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Ukryj moduł.