Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

W czwartek w Starostwie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w nowym składzie. Obradowano po raz pierwszy pod przewodnictwem starosty myszkowskiego Łukasza Stachery. Częściowo zmianie uległ również skład Komisji. Komisja zajęła się zagrożeniem grypą A/H1N, przestępczością nieletnich oraz przygotowaniem do "Akcji Zima".


Fot. Andrzej Kozłowski
W nowym składzie pod przewodnictwem starosty Łukasza Stachery, znaleźli się m.in.: radny Ryszard Woszczyk i dyr. PUP Marek Węgrzynowicz

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku utworzona została w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz realizacji zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Komisji przewodniczy starosta myszkowski Łukasz Stachera. Przed miesiącem do składu komisji, swojego przedstawiciela delegowali radni powiatowi - został nim radny Ryszard Woszczyk. W skład Komisji wszedł również dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Marek Węgrzynowicz. Obecnie w jej składzie zasiadają: przewodniczący - starosta myszkowski Łukasz Stachera, Dorota Kaim-Hagar - wiceprzewodnicząca Rady, Ryszard Woszczyk - radny Rady Powiatu, podinsp. Dariusz Jurczyk - przedstawiciel KP Policji, nadkom. Zbigniew Nowakowski - przedstawiciel KP Policji, Eugeniusz Bugaj - dyrektor ZS Nr 1 w Myszkowie, Jacek Ślęczka - burmistrz Koziegłów, Mariusz Sikora - dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, Grażyna Chałupka - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W pracach uczestniczy również prokurator Katarzyna Sacharczuk. W pracach Komisji zasiadają także: bryg. Dariusz Caban - Komendant Powiatowy PSP, Marek Węgrzynowicz - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Khalid Hagar - Kierownik Działu Pomocy Doraźnej, Marek Olenderek - Powiatowy Inspektor Sanitarny, Adam Sroka - Powiatowy Inspektor Weterynarii, Jarosław Żochowski - komendant Straży Miejskiej w Myszkowie, Zbigniew Tarczewski - kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Andrzej Kozłowski - rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego.


Fot. Andrzej Kozłowski
Przedmiotem obrad Komisji było m.in. zagrożenie nowym wirusem grypy, przestępczość wśród nieletnich i przygotowanie do "Akcji Zima"

Na czwartkowym posiedzeniu Komisja zajęła się oceną epidemiologiczną powiatu w związku z zagrożeniem epidemią grypy z uwzględnieniem grypy A/H1N1 oraz przewidywanymi prognozami do dalszej działalności Inspekcji Sanitarnej z możliwością wykonywania szczepień profilaktycznych oraz współdziałania z podmiotami monitorującymi to zagrożenie, którą przedstawił dr Marek Olenderek. Z oceny wynika, że w Powiecie nie istnieje poważne zagrożenie grypą. W powiecie prowadzony jest monitoring zachorowalności, również przez myszkowski SP ZOZ. Wszystkie placówki zdrowia otrzymały informację o postępowaniu z pacjentami z uwzględnieniem grypy AH1N1. W szkołach przeprowadzono pogadanki na temat przestrzegania higieny i zasad zachowania. W powiecie zanotowano 2 przypadki grypy AH1N1. Oba przypadki były stwierdzone i leczone poza powiatem w związku z pobytem tych pacjentów poza terenem swojego miejsca zamieszkania. Z oceny wynika, że służby i podmioty odpowiedzialne za prowadzenie działań są w pełni przygotowane do realizacji zadania i monitorowania przebiegu zachorowalności na grypę sezonową.
Komisja oceniła również stan bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole i poza nią oraz działania Policji w przeciwdziałaniu powstawaniu patologii wśród dzieci i młodzieży powiatu.
Z informacji Policji wynika, że nastąpił wzrost czynów karalnych we wszystkich kategoriach a przede wszystkim w przestępstwach narkotykowych, kradzieży cudzej rzeczy i popełnianych przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu. Sprawcami przestępstw byli nieletni w wieku 14 - 16 lat sami lub z innymi nieletnimi. Dbając o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży policjanci prowadzili w szkołach działania profilaktyczne - spotkania, pogadanki z młodzieżą i rodzicami oraz z pedagogami. W trosce o bezpieczeństwo na terenie powiatu komisja postanowiła zgłębić ten temat na posiedzeniu w styczniu zapraszając Wójtów i Burmistrzów powiatu myszkowskiego. Członkowie komisji omówili również stan przygotowania Powiatowego Zarządu Dróg do sezonu zimowego w zakresie utrzymania przejezdności dróg. Powiatowy Zarząd Dróg jest w pełni gotowy do prowadzenia działań w sezonie zimowym pod względem sprzętowym jak i materiałowym.

15

GRU

2009

88042

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.