Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

Powiat Myszkowski - Starostwo Powiatowe w Myszkowie, działając w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (j.t. Dz. U. z 2009r., Nr 84 poz. 712), jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie) w ramach Priorytetu VI Rynek Pracy Otwarty Dla Wszystkich, działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

ogłasza otwarty nabór Partnera zainteresowanego wspólną realizację projektu:
"Biznes Otwarty Dla Wszystkich"

 

I. Cel partnerstwa i zadania partnera:
1.Celem partnerstwa jest wspólna realizacja zadań na rzecz uczestników projektu oraz wymiana doświadczeń i wiedzy w zakresie realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE, przedsiębiorczości i rynku pracy.
2.W ramach projektu przewiduje się, że partner będzie odpowiedzialny za następujące działania:
a) współpracę w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej (w tym wniosku o dofinansowanie i umowy partnerskiej),
b) przeprowadzenie modułów szkoleń dla beneficjentów zadania,
c) przeprowadzenie modułów doradztwa w zakresie przedsiębiorczości i przygotowania biznesplanów.
d) monitoring i ewaluacja prowadzonych przez partnera zadań.
3.Wnioskodawca wyraża wolę współpracy z potencjalnym partnerem w w/w obszarze. Liderem projektu będzie Powiat Myszkowski.

11

MAR

2010

98265

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.