Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data doPo licznych zapytaniach mieszkańców powiatu myszkowskiego, zainteresowanych kwestią odszkodowań i bonifikat od firmy Enion, w związku z katastrofą energetyczną, która nawiedziła nasz powiat w styczniu br., starosta Łukasz Stachera zwrócił się do Enion-u o odpowiedzi na palące mieszkańców pytania.

Starosta w imieniu zainteresowanych mieszkańców naszego powiatu zapytał władze firmy m.in.: czy przez Enion SA są ustalone procedury uzyskiwania odszkodowań i bonifikat oraz gdzie należy składać wnioski, jakie są terminy ich rozpatrywania, jakie są procedury postępowania i wypłat należności. Na pytania zadane przez starostę Łukasza Stacherę dość szybko odpowiedział dyrektor naczelny Enion SA w Częstochowie Roman Guła.

Oto pełna odpowiedź:
"Jak już wspomniano na wstępie, w styczniu 2010 roku miały miejsce katastrofalne warunki atmosferyczne, których wystąpienia nie można było przewidzieć oraz których skutkom nie można było zapobiec. Potwierdzają to wyniki ekspertyzy technicznej, a także wstępna ocena warunków meteorologicznych przedstawiona przez wyspecjalizowaną jednostkę badawczą. Ponadto pozyskane opinie prawne pozwalają nam twierdzić, że odpowiedzialność firmy ENION S.A., rozpatrywana jest na gruncie art. 435 I Kodeksu Cywilnego.
Tym samym stwierdzamy, że powstałe ewentualne szkody u odbiorców zostały wyrządzone działaniem siły wyższej i nie były zawinione przez ENION S.A.
Po dokonanej analizie stanu technicznego sieci elektroenergetycznej w powiecie myszkowskim informujemy, że sieci elektroenergetyczne, które uległy uszkodzeniu, zostały zaprojektowane, wykonane, konserwowane i eksploatowane zgodnie z wszelkimi wymogami wynikającymi z obowiązujących norm technicznych i prawnych. Istotny jest również fakt, że służby techniczne ENION S.A. dołożyły najwyższej staranności w celu bezzwłocznego usunięcia skutków awarii.
Takie właśnie stanowisko jest przedstawiane odbiorcom składającym wnioski o odszkodowanie. Odbiorcy są informowani, że jeżeli nie podzielają naszego stanowiska, mają możliwość dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
Wyjątek w zakresie sposobu załatwiania wniosków o odszkodowania stanowią sprawy, które dotyczą szkód na majątku wnioskodawców dokonanych przez nasze brygady usuwające awarie np. wycinanie drzew, uszkodzenie ogrodzenia, a także uszkodzenia odbiorników energii elektrycznej, które nastąpiły na skutek pomyłek łączeniowych naszych elektromonterów. Takie wnioski, jeżeli są odpowiednio udokumentowane przez wnioskodawców, rozpatrujemy pozytywnie.
Wnioski dotyczące odszkodowań odbiorcy mogą składać na adres ENION S.A. Oddział Częstochowa ul. Armii Krajowej 5, 42-201 Częstochowa lub w siedzibie Rejonu Dystrybucji Myszków przy ul. Jana Pawła II 32. Termin rozpatrzenia takich wniosków to 30 dni.
Od 1 lipca 2007 roku w naszej firmie nastąpiła zmiana organizacyjna, tj. rozdzielenie działalności polegającej na tym, że obsługę w zakresie dystrybucji energii elektrycznej (dostarczanie energii, odczyty) prowadzi ENION S.A., natomiast w zakresie handlu energią (zawieranie i aktualizacja umów, wystawianie i dostarczanie do Klienta faktur, windykacja) prowadzi ENION Energia sp. z o.o. Obowiązek dokonania takiego rozdziału nakładały na spółki energetyczne przepisy Prawa Energetycznego oraz Dyrektywy Unii Europejskiej.
W związku z powyższym odbiorcy, którzy posiadają zawartą umowę kompleksową w wypadku chęci złożenia wniosku o uzyskanie bonifikaty zgodnie z kompetencjami powinni złożyć taki wniosek do ENION Energia Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków lub w Punkcie Obsługi Klienta prowadzonym przez ENION Energia w Myszkowie przy Ul. Jana Pawła II 32." - napisał dyrektor Roman Guła z częstochowskiego oddziału ENION-u.

Odpowiedź władz spółki została zacytowana w całości, celem poinformowania mieszkańców powiatu.

28

KWI

2010

9427

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Linea_electrica-34f75_203285298.jpg

Zdjęcie: Linea_electrica-34f75_203285298.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.