Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

XLII sesja Rady Powiatu już w najbliższy piątek

P o s t a n o w i e n i e
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 23 kwietnia 2010 roku

w sprawie : zwołania XLII sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 30 kwietnia 2010 roku o godz. 10.00 XLII sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali szkoleniowej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie, przy ul. Partyzantów 21, z następującym porządkiem obrad :

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu z dnia 30 marca 2010 roku.
3.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.Sprawozdanie Dyrektora Miejsko – Powiatowej Biblioteki z działalności za rok 2009.
7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią Iwonę Cisowską prowadzącą Firmę Handlowo – Usługową „Magia” w Myszkowie, na działalność Dyrektora SP ZOZ w Myszkowie
8.Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2009 rok.
8.1.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2009 rok.
8.2.Przedstawienie opinii stałych Komisji i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu o wykonaniu budżetu Myszkowskiego za 2009 rok.
8.3.Złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myszkowie oraz przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej .
8.4.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myszkowie.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SP ZOZ w Myszkowie.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu SP ZOZ w Myszkowie.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian i dostosowania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz przepisów stanowiących o jego organizacji i zadaniach.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2010 w części subwencji ogólnej.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2010.
15.Wnioski i oświadczenia radnych.
16.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17.Zamknięcie obrad sesji.

26

KWI

2010

46120

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.