Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

XLII sesja Rady Powiatu już w najbliższy piątek

P o s t a n o w i e n i e
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 23 kwietnia 2010 roku

w sprawie : zwołania XLII sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 30 kwietnia 2010 roku o godz. 10.00 XLII sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali szkoleniowej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie, przy ul. Partyzantów 21, z następującym porządkiem obrad :

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu z dnia 30 marca 2010 roku.
3.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.Sprawozdanie Dyrektora Miejsko – Powiatowej Biblioteki z działalności za rok 2009.
7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią Iwonę Cisowską prowadzącą Firmę Handlowo – Usługową „Magia” w Myszkowie, na działalność Dyrektora SP ZOZ w Myszkowie
8.Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2009 rok.
8.1.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za 2009 rok.
8.2.Przedstawienie opinii stałych Komisji i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu o wykonaniu budżetu Myszkowskiego za 2009 rok.
8.3.Złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myszkowie oraz przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej .
8.4.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myszkowie.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SP ZOZ w Myszkowie.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu SP ZOZ w Myszkowie.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian i dostosowania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz przepisów stanowiących o jego organizacji i zadaniach.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2010 w części subwencji ogólnej.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2010.
15.Wnioski i oświadczenia radnych.
16.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17.Zamknięcie obrad sesji.
Autor:  pr
26
KWI
2010
46315
razy
czytano

3039/4268

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski