Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Konkurs pt.: 'Pomysł na Jurę - produkty turystyczne w powiecie myszkowskim'

Organizator:
Łukasz Stachera – Starosta Myszkowski
42-300 Myszków
ul. Pułaskiego 6

Termin: 21 kwietnia 2010 r. – 15 maja 2010 r.
Zasięg: Powiat Myszkowski

Cele Konkursu:

  • Inspirowanie młodzieży do aktywności twórczej

  • Propagowanie różnych form rekreacji

  • Pobudzanie aktywności młodzieży w inicjowaniu i realizowaniu praktycznych działań na rzecz rozwoju powiatu

  • Zachęcanie młodzieży do pogłębiania wiedzy z zakresu historii i kultury


Zadaniem Konkursu jest wyłonienie najbardziej atrakcyjnych i nowatorskich projektów na najlepszy produkt turystyczny związanych z promowaniem naszego powiatu pod kątem turystyki oraz perspektywą dalszego rozwoju.

Przedmiotem Konkursu jest koncepcja produktu turystycznego wraz z planem wdrożenia. Każdy projekt powinien zawierać szczegółowy opis proponowanego produktu z wyjaśnieniem istotnych elementów koncepcji oraz propozycję działań promocyjnych dla produktu.

Poprzez 'produkt turystyczny' rozumie się kompozycję różnych dóbr turystycznych ( walorów i atrakcji*) oraz wszelkich usług umożliwiających ich turystyczne wykorzystanie.
(Atrakcja turystyczna* – obiekt, zjawisko, wydarzenie, impreza, szlak, postać realna lub fikcyjna, rytuał, obrządek, zwyczaj lokalny, forma aktywności, działalność artystyczna itp.)

Uczestnictwo:
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Myszkowskiego.

Technika wykonania projektu : opisowa przekazana w formie elektronicznej.

Karta zgłoszeniowa zawiera następujące dane - imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, adres e-mail oraz numer legitymacji szkolnej.
Prace Konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przesłać do dnia 15 maja 2010 r. do godziny 15.30 na adres mailowy: projekty@powiatmyszkowski.pl w temacie podać : 'Pomysł na Jurę'.

Komisja Konkursowa dokona oceny prac do 20 maja 2010 r.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (034) 315 91 86 lub (034) 315 91 74 oraz pod adresem meilowym: projekty@powiatmyszkowski.pl

Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody!

Pobierz regulamin konkursu

Pobierz kartę zgłoszenia

Pobierz schemat projektu

22

KWI

2010

7399

razy

czytano

admin

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.