Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Szkolenia z EFSu

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Częstochowie i Starostwo Powiatowe w Myszkowie zapraszają wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenia organizowane w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie.

7 kwiecień 2010 r. - "Wybrane problemy z realizacji projektów - najczęściej popełniane błędy"

W trakcie szkolenia omówione zostaną:
- najczęściej popełniane błędy formalne na etapie aplikowania (podpisywanie i potwierdzanie za zgodność dokumentów, niewłaściwe załączniki finansowe, błędy wersji elektronicznej, niezgodność sum kontrolnych, błędy w wydrukach);
- najczęściej popełniane błędy merytoryczne na etapie aplikowania (niezgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów POKL, brak oddolności inicjatyw, niespełnienie wymogu programu rozwojowego, błędy w zakresie polityk horyzontalnych, nieprzestrzeganie standardu minimum równości szans, błędy w wyliczeniu wkładu własnego, błędy w logice projektowej, błędy w budżecie projektu);
- najczęściej popełniane błędy na etapie realizacji projektów (błędne harmonogramy płatności, błędy w opisach dokumentów, błędy we wnioskach płatniczych, zmiany dokonane z naruszeniem zasady celowości, naruszenie zasad Prawa zamówień publicznych, naruszenie zasady konkurencyjności, wadliwe umowy cywilnoprawne zawierane z pracownikami, naruszenie zasad ochrony danych osobowych).

Formularz zgłoszeniowy

12 kwiecień 2010 r. - "Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach współfinansowanych ze środków EFS"

W programie szkolenia omówione zostaną:
1. Elementy projektu i wniosku o dofinansowanie w aspekcie realizacji zasady równości szans.
2. Standard minimum, omówienie pytań i wyjątków Standardu.
3. Kontekst zasady równości szans kobiet i mężczyzn: wprowadzenie pojęcia płci biologicznej i kulturowej, stereotypy płci, łańcuch dyskryminacji, poziomy dyskryminacji.
4. Obszary dyskryminacji ze względu na płeć – warsztaty:
- omówienie ćwiczeń w kontekście barier równości - prezentacje w grupach.
5. "Analiza 4 kroki" - praktyczna realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach współfinansowanych ze środków EFS.
6. Działania i rezultaty w kontekście liczb (realizacja zasady równości szans). Równościowe zarządzanie projektem.

Formularz zgłoszeniowy

Szkolenia odbędą się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie, przy ul. Partyzantów 21, od godz. 9.00.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach mogą zgłosić się przesyłając odpowiedni formularz zgłoszeniowy (formularze w załączeniu) na adres szkolenia_czestochowa@roEFS.pl
bądź faxem na nr 34 360 57 47.

O zakwalifikowaniu na szkolenie wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie bądź e-mailowo przed szkoleniem.
Szkolenia są bezpłatne. Zapewniamy Państwu materiały szkoleniowe i catering. Dojazd we własnym zakresie.

Regionalny Ośrodek EFS w Częstochowie przy Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
ul. Nowowiejskiego 26, 42-217 Częstochowa, tel. 034 360-56-87
www.czestochowa.roEFS.pl
Autor:  pr
02
KWI
2010
75212
razy
czytano

3016/4209

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski