Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Częstochowie i Starostwo Powiatowe w Myszkowie zapraszają wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenia organizowane w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie.

7 kwiecień 2010 r. - "Wybrane problemy z realizacji projektów - najczęściej popełniane błędy"

W trakcie szkolenia omówione zostaną:
- najczęściej popełniane błędy formalne na etapie aplikowania (podpisywanie i potwierdzanie za zgodność dokumentów, niewłaściwe załączniki finansowe, błędy wersji elektronicznej, niezgodność sum kontrolnych, błędy w wydrukach);
- najczęściej popełniane błędy merytoryczne na etapie aplikowania (niezgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów POKL, brak oddolności inicjatyw, niespełnienie wymogu programu rozwojowego, błędy w zakresie polityk horyzontalnych, nieprzestrzeganie standardu minimum równości szans, błędy w wyliczeniu wkładu własnego, błędy w logice projektowej, błędy w budżecie projektu);
- najczęściej popełniane błędy na etapie realizacji projektów (błędne harmonogramy płatności, błędy w opisach dokumentów, błędy we wnioskach płatniczych, zmiany dokonane z naruszeniem zasady celowości, naruszenie zasad Prawa zamówień publicznych, naruszenie zasady konkurencyjności, wadliwe umowy cywilnoprawne zawierane z pracownikami, naruszenie zasad ochrony danych osobowych).

Formularz zgłoszeniowy

12 kwiecień 2010 r. - "Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach współfinansowanych ze środków EFS"

W programie szkolenia omówione zostaną:
1. Elementy projektu i wniosku o dofinansowanie w aspekcie realizacji zasady równości szans.
2. Standard minimum, omówienie pytań i wyjątków Standardu.
3. Kontekst zasady równości szans kobiet i mężczyzn: wprowadzenie pojęcia płci biologicznej i kulturowej, stereotypy płci, łańcuch dyskryminacji, poziomy dyskryminacji.
4. Obszary dyskryminacji ze względu na płeć – warsztaty:
- omówienie ćwiczeń w kontekście barier równości - prezentacje w grupach.
5. "Analiza 4 kroki" - praktyczna realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach współfinansowanych ze środków EFS.
6. Działania i rezultaty w kontekście liczb (realizacja zasady równości szans). Równościowe zarządzanie projektem.

Formularz zgłoszeniowy

Szkolenia odbędą się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie, przy ul. Partyzantów 21, od godz. 9.00.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach mogą zgłosić się przesyłając odpowiedni formularz zgłoszeniowy (formularze w załączeniu) na adres szkolenia_czestochowa@roEFS.pl
bądź faxem na nr 34 360 57 47.

O zakwalifikowaniu na szkolenie wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie bądź e-mailowo przed szkoleniem.
Szkolenia są bezpłatne. Zapewniamy Państwu materiały szkoleniowe i catering. Dojazd we własnym zakresie.

Regionalny Ośrodek EFS w Częstochowie przy Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
ul. Nowowiejskiego 26, 42-217 Częstochowa, tel. 034 360-56-87
www.czestochowa.roEFS.pl

02

KWI

2010

75156

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.