Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

W środę 31 marca br., po raz czterdziesty pierwszy, zebrała się Rada Powiatu. Powiatowi radni obradowali w sali szkoleniowej Powiatowego Urzędu Pracy.


Fot. Andrzej Kozłowski
Obrady Rady Powiatu

W trakcie obrad, radni przyjęli protokół z XL sesji Rady Powiatu z dnia 23 lutego 2010 roku, wysłuchali sprawozdania Starosty Łukasza Stachery z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
Sytuację sanitarno - epidemiologiczną na terenie powiatu myszkowskiego za rok 2009 przedstawił Powiatowy Inspektor Sanitarny dr Marek Olenderek.


Fot. Andrzej Kozłowski
Radni wysłuchali sprawozdań starosty myszkowskiego Łukasza Stachery

Oficjalnie pożegnano w imieniu całej Rady Powiatu i Zarządu Powiatu, odchodzącego na emeryturę Komendanta Powiatowego Policji w Myszkowie mł. insp. Henryka Sieradzkiego. Za wieloletnią służbę policyjną i współpracę z samorządem, w imieniu radnych, podziękowania złożyli: starosta myszkowski Łukasz Stachera, wicestarosta Jan Kieras, przewodniczący Rady Janusz Jakubiec oraz wiceprzewodnicząca Dorota Kaim - Hagar.
Radni przyjęli uchwały:
- w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust.2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym;
- w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Myszkowie i włączenia tej szkoły w skład ZS Nr 2 w Myszkowie;
- w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Myszkowskiego do projektu pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Myszkowie w ramach działania 5.3 czyste powietrze i odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013;
- w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami w budżecie Powiatu Myszkowskiego na 2010 rok w związku z realizacją zadania inwestycyjnego;
- w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków gromadzonych przez jednostki budżetowe na rachunku dochodów własnych;
- w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego.
Na wniosek zainteresowanej i po przychyleniu się do jej prośby przez Komisję Rewizyjną, zdjęto z tego porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Firmę Handlowo - Usługową "Magia" Iwona Cisowska w Myszkowie, na działalność Dyrektora SP ZOZ w Myszkowie.

31

MAR

2010

402

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

P1230922_910254155.JPG

Zdjęcie: P1230922_910254155.JPG

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.