Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Zmniejszyło się bezrobocie, Urząd Pracy pozyskuje środki na jego zwalczanie

W ubiegłym tygodniu zebrała się Powiatowa Rada Zatrudnienia. Jej członkowie omówili m.in. aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy. Wynika z niej, że w powiecie myszkowskim nieznacznie zmniejszył się poziom bezrobocia. Na walkę z bezrobociem Powiatowy Urząd Pracy pozyskał w pierwszej połowie tego roku blisko 12 mln zł ze środków unijnych i ministerialnych.


Fot. Andrzej Kozłowski
Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia. Od prawej: dyrektor PUP Marek Węgrzynowicz, starosta myszkowski Łukasz Stachera, przewodniczący Rady Andrzej Pluta

Powiatowa Rada Zatrudnienia to organ opiniodawczo – doradczy Starosty Myszkowskiego w sprawach polityki rynku pracy. Przewodniczy jej znany przedsiębiorca Andrzej Pluta. Rada zebrała się w ubiegły czwartek. W spotkaniu uczestniczył starosta myszkowski Łukasz Stachera. Wśród szeregu bieżących spraw i problematyki dotyczącej lokalnego rynku pracy i kwestii bezrobocia, członkowie gremium dokonali analizy stanu rynku pracy za pięć miesięcy obecnego roku. W kwietniu stopa bezrobocia była mniejsza niż miesiąc wcześniej, i wynosiła 18,6 %, w marcu było to 19,1%. Obecnie bez pracy w naszym powiecie pozostaje 4690 osób. Liczba ta uległa zmniejszeniu o 120 osób, w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Powiatowy Urząd Pracy w swoich rejestrach odnotował 401 nowych osób, z tej liczby przeważają kobiety i osoby młode. Z listy bezrobotnych wykreślono 521 osób, z czego 250 bezrobotnych podjęło pracę. Wśród tej liczby osób przeważają stażyści oraz te osoby, które podjęły własną działalność gospodarczą. Sporą grupę osób stanowią ci, którzy dobrowolnie zrezygnowali ze statusu bycia bezrobotnym lub nie podjęli gotowości do pracy. Spośród bezrobotnych 783 osoby pozbawione były pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, stanowi to odsetek niecałych 17%, z czego należy zwrócić uwagę, iż blisko 66% z nich posiada prawo do zasiłku. W maju podjęło pracę dziesięcioro niepełnosprawnych. W skali całego powiatu blisko 1300 osób posiada prawo do zasiłku. W maju pojawiło się ponad 100 nowych propozycji pracy, z lokalnych firm. Najwięcej osób bez pracy jest wśród myszkowian i koziegłowian, najmniejszy odsetek stanowią mieszkańcy gminy Niegowa.
Tyle o stanie bezrobocia. Przedmiotem dyskusji i rozważań członków Powiatowej Rady Zatrudnienia były również instrumenty walki z bezrobociem. „Z dyskusji nasuwa się jedna konkluzja, że najskuteczniejszym narzędziem zmniejszania poziomu bezrobocia są inwestycje i tworzenie nowych miejsc pracy poprzez utrzymanie aktywności gospodarczej, szukanie wszelkich impulsów rozwojowych gospodarki, zapraszanie inwestorów i tworzenie warunków dla inwestycji” - powiedział starosta myszkowski Łukasz Stachera. Niejako na potwierdzenie tych słów, starosta poinformował członków Powiatowej Rady Zatrudnienia o aktualnej sytuacji tzw. pól będuskich i o podejmowanych przez Starostwo działaniach. Niemalże w przeddzień posiedzenia Rady, radni powiatowi wyrazili zgodę na sprzedaż ponad 20 ha nieruchomości stanowiących własność Powiatu, położonych w okolicy urzędu skarbowego. Nabycie tych terenów przez potencjalnych inwestorów stworzyłoby impuls rozwojowy. Nadzieją pozostaje również część obszaru pól będuskich, który został przeznaczony do sprzedaży w terminie późniejszym. Może tu powstać choćby specjalna strefa ekonomiczna, o której starosta myszkowski Łukasz Stachera, rozmawiał przed trzema tygodniami z przedstawicielami Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Katowicach.
W dyskusji podkreślano racjonalne wydatkowanie środków finansowych na realizację zadań na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Doceniono duże zaangażowanie, profesjonalne podejście do klienta i skuteczność realizowanych usług i instrumentów rynku pracy, realizowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, podejmującego szereg działań minimalizujących skutki bezrobocia. „W sumie na promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizację zawodową Powiatowy Urząd Pracy pozyskał środki w wysokości blisko 11,9 mln zł, w tym środki unijne i pomoc ministerialną oraz 217 tys. zł na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych z PFRON-u.” - informuje Marek Węgrzynowicz, dyrektor PUP w Myszkowie. Urząd Pracy skutecznie zabiegał o pomoc u ministra pracy i ją otrzymał. Z tych środków realizuje trzy programy adresowane do różnego przekroju bezrobotnych. Dzięki środkom z programu „Pomóc”, objęto pomocą 24 osoby bezrobotne, dla których zatrudnienie przewidziano przy zwalczaniu skutków styczniowej katastrofy energetycznej. Pomoc uzyskuje również 112 osób w wieku 45/50 lat i więcej, głównie w postaci staży i prac interwencyjnych. Kolejnych 40 osób pomoc uzyskuje w ramach środków z programu „Powódź”, z którego realizowane są roboty publiczne oraz wyposażenie stanowisk pracy i dotacje w zawodach budowlanych. Urząd Pracy kontynuuje realizację unijnego projektu „Droga do aktywności zawodowej”, na który pozyskano ponad 4 mln zł. Z programu pomocy skorzystało już ponad 800 bezrobotnych. Urząd realizuje także program ze środków unijnych „Na pytanie: Praktyka? Odpowiadam: TAK”. Pomoc uzyskało już prawie 60 osób.
Autor:  pr
06
LIP
2010
35802
razy
czytano

2909/4236

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
P1270985_639980730.JPG

P1270985_639980730.JPG

Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski