Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

W minioną środę 30 czerwca, obradowała Rada Powiatu w Myszkowie. Było to ostatnie posiedzenie radnych, przed wakacyjną przerwą.


Fot. Andrzej Kozłowski
Czerwcowa sesja Rady Powiatu

Powiatowi radni zebrali się po raz czterdziesty piąty, ostatni raz przed przerwą wakacyjną. Były to również najprawdopodobniej ostatnie obrady na "emigracji" w budynku Powiatowego Urzędu Pracy. Kolejna sesja powinna odbyć się już, jak zapowiedział przewodniczący Rady Janusz Jakubiec, w nowopowstałej sali sesyjnej w Starostwie Powiatowym. Właśnie kończy się przebudowa budynku niskiego starostwa i adaptacja pomieszczeń m.in. na nową salę sesyjną. W trakcie obrad wysłuchano sprawozdania starosty myszkowskiego Łukasza Stachery z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.


Fot. Andrzej Kozłowski
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu przedstawił starosta myszkowski Łukasz Stachera

Informację na temat stanu dróg i zakresu przewidzianych napraw i remontów bieżących na drogach powiatowych przedstawił dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie Mariusz Sikora. Sprawozdanie z działalności swojej jednostki omówił również dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Myszkowie Leon Okraska, który przedstawił także potrzeby w zakresie realizacji zadań oświatowych w roku 2010.
Radni podjęli uchwały:
- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myszkowskiego;
- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej za 2009 rok;
- w sprawie zmiany uchwały Nr LII/324/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 roku w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Rodzinny Dom Dziecka w Myszkowie;
- w sprawie zmiany statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie;
- w sprawie zmiany Statutu Powiatu Myszkowskiego;
- w sprawie dofinansowania Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
- w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego, wieloletniej prognozy finansowej oraz wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze;
- w sprawie zmniejszenia budżetu i zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego;
- w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Myszkowie na miesiąc lipiec 2010r.
Ponadto radni nie wyrazili zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym Rady Powiatu w Myszkowie Mariuszem Trepką.
Kolejna sesja odbedzie się po wakacjach, z końcem sierpnia.

06

LIP

2010

61255

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

P1280093_519389758.JPG

Zdjęcie: P1280093_519389758.JPG

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.